Opstellen liquiditeitsbegrotingLiquiditeitsbegroting laten opstellen?

Wij helpen je erbij

Dit krijg je van ons als wij jouw liquiditeitsbegroting opstellen:

N

een prognose hoe de geldstromen in jouw onderneming er de komende maanden uitzien;

N

inzicht in de vraag of de aanwezige liquide middelen afdoende zijn om alle betalingen te voldoen;

N

begeleiding en advies waar nodig en gewenst.

Onze specialisten hebben alle kennis en kunde in huis om de geldstromen in jouw onderneming inzichtelijk maken. Jij weet als geen ander; ondernemen is vooruitzien. Al kijk je als ondernemer ook vaak terug. Bijvoorbeeld bij het begroten. Op basis van het voorgaande jaar wordt het nieuwe jaar begroot. Maar wat als zekerheden ineens wegvallen? Het is dan belangrijk om goed zicht te hebben én te houden op de geldstromen in jouw onderneming. Een liquiditeitsbegroting is een prognose van hoe de geldstroom er de komende maanden uitziet en geeft inzicht in de liquiditeitspositie van jouw onderneming.

Stel je vraag aan:

remco_c2a

Richard van Leeuwen AA RB
Directeur / Accountant

“Bij ons kan een ondernemer altijd rekenen op objectief en betrouwbaar advies.”

nba
register belasting adviseurs

Kies voor een helder overzicht van al jouw verwachte uitgaven en inkomsten.

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen contact met je op:

Wij gebruiken je gegevens alleen om een email terug te sturen. (privacyverklaring)


“AACC heeft zeer snel en kundig aangegeven hoe ik flink geraakt word door de verstrekkende maatregelen die de overheid treft om Corona te beperken. Juist nu was inzicht in mijn liquiditeit erg belangrijk. Ik kwam tot de beslissing om bepaalde investeringen vooruit te schuiven naar 2021.”

Over AACC

AACC staat voor “betrokken, laagdrempelig, flexibel en professioneel”. En wij kijken verder dan alleen naar jouw cijfers. Je bespreekt je doelen met ons en samen kiezen we voor de juiste aanpak. We adviseren je bij het realiseren van deze doelen en kijken hierbij naar de (on)mogelijkheden. Door de opbouw en omvang van ons kantoor vinden cliënten bij ons gehoor, flexibiliteit en laagdrempeligheid. Deze houding tezamen met onze passie maakt ons tot een professionele dienstverlener.

Wil jij inzicht in de geldstromen binnen jouw onderneming en een heldere prognose?

Gerelateerde artikelen

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de vraag of naar aanleiding van het zogenaamde kerstarrest van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing ook rechtsherstel moet worden geboden aan

Lees meer
Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020. Het rechtsherstel wordt geboden in de vorm van de forfaitaire spaarvariant en geldt vooralsnog alleen voor mensen die

Lees meer
Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 van de inkomstenbelasting niet voldoet aan de eisen die het EVRM aan wetgeving stelt. Er ontbreekt een redelijke verhouding tussen de belangen die de wetgever heeft willen

Lees meer