Opstellen liquiditeitsbegrotingLiquiditeitsbegroting laten opstellen?

Wij helpen je erbij

Dit krijg je van ons als wij jouw liquiditeitsbegroting opstellen:

N

Een prognose hoe de geldstromen in jouw onderneming er de komende maanden uitzien;

N

Inzicht in de vraag of de aanwezige liquide middelen afdoende zijn om alle betalingen te voldoen;

N

Begeleiding en advies waar nodig en gewenst.

Onze specialisten hebben alle kennis en kunde in huis om de geldstromen in jouw onderneming inzichtelijk maken. Jij weet als geen ander; ondernemen is vooruitzien. Al kijk je als ondernemer ook vaak terug. Bijvoorbeeld bij het begroten. Op basis van het voorgaande jaar wordt het nieuwe jaar begroot. Maar wat als zekerheden ineens wegvallen? Het is dan belangrijk om goed zicht te hebben én te houden op de geldstromen in jouw onderneming. Een liquiditeitsbegroting is een prognose van hoe de geldstroom er de komende maanden uitziet en geeft inzicht in de liquiditeitspositie van jouw onderneming.

Stel je vraag aan:

remco_c2a

Richard van Leeuwen AA RB
Directeur / Accountant

“Bij ons kan een ondernemer altijd rekenen op objectief en betrouwbaar advies.”

nba
register belasting adviseurs

Kies voor een helder overzicht van al jouw verwachte uitgaven en inkomsten.

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen contact met je op:

reCAPTCHA is required.

Wij gebruiken je gegevens alleen om een email terug te sturen. (privacyverklaring)


“AACC heeft zeer snel en kundig aangegeven hoe ik flink geraakt word door de verstrekkende maatregelen die de overheid treft om Corona te beperken. Juist nu was inzicht in mijn liquiditeit erg belangrijk. Ik kwam tot de beslissing om bepaalde investeringen vooruit te schuiven naar 2021.”

Over AACC

AACC staat voor “betrokken, laagdrempelig, flexibel en professioneel”. En wij kijken verder dan alleen naar jouw cijfers. Je bespreekt je doelen met ons en samen kiezen we voor de juiste aanpak. We adviseren je bij het realiseren van deze doelen en kijken hierbij naar de (on)mogelijkheden. Door de opbouw en omvang van ons kantoor vinden cliënten bij ons gehoor, flexibiliteit en laagdrempeligheid. Deze houding tezamen met onze passie maakt ons tot een professionele dienstverlener.

Wil jij inzicht in de geldstromen binnen jouw onderneming en een heldere prognose?

Gerelateerde artikelen

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen. De aandeelhouder moet zich van de

Lees meer
Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting voor 2023 bekendgemaakt.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks

Lees meer