Opstellen tussentijdse financiële overzichtenTussentijdse cijfers laten opstellen?

Dan zijn wij jouw partner

Dit krijg je van ons als wij jouw tussentijdse financiële overzichten opstellen:

N

Een verkort overzicht van je winst- en verliesrekening;

N

Een mutatieoverzicht van het eigen vermogen en een toelichting daarop;

N

Advies over passende maatregelen als beperking van de kostenstructuur of aanpassing van de rechtsvorm.

Voor jou als ondernemer is het van grote waarde om de financiële ontwikkelingen van jouw onderneming goed te volgen. Niet pas na afloop van het boekjaar, maar ook tussentijds. Aan de hand van een tussentijds overzicht kan jij snel en tijdig ontwikkelingen signaleren en zo nodig de koers bijstellen. Met behulp van tussentijdse cijfers stellen wij je in staat een besluit te nemen over groei, ontwikkeling en het voortbestaan van jouw onderneming.

Tussentijdse cijfers kunnen wij opstellen per maand, per kwartaal of per half jaar.

Stel je vraag aan:

remco_c2a

Ralph Sinke
Relatiebeheerder

“We zijn zeer transparant, hebben uitstekende kennis van zaken en we zijn persoonlijk. We begrijpen onze klanten.”

nba
register belasting adviseurs

Kies voor tussentijdse cijfers om zo een weloverwogen besluit te nemen over groei en ontwikkeling van jouw onderneming.

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen contact met je op:

reCAPTCHA is required.

Wij gebruiken je gegevens alleen om een email terug te sturen. (privacyverklaring)

“Het tussentijdse financiële overzicht zorgde ervoor dat ik er goed aan deed mijn bedrijfsstructuur te veranderen van een eenmanszaak naar een BV-structuur met meerdere vennootschappen. Dat had ik anders niet geweten.”

Voordelen tussentijdse overzichten

Een volledig inzicht in de financiële situatie van jouw onderneming is cruciaal voor het leiden van een gezonde organisatie. Het opstellen van tussentijdse cijfers door de specialisten van AACC is dan ook een goede aanvulling op de jaarrekening en biedt verschillende grote voordelen:

  • je bent continue op de hoogte van de financiële situatie van jouw onderneming;
  • je bent in staat je onderneming beter te leiden en financiële tegenvallers te voorkomen.

Over AACC

AACC staat voor “betrokken, laagdrempelig, flexibel en professioneel”. En wij kijken verder dan alleen naar jouw cijfers. Je bespreekt je doelen met ons en samen kiezen we voor de juiste aanpak. We adviseren je bij het realiseren van deze doelen en kijken hierbij naar de (on)mogelijkheden. Door de opbouw en omvang van ons kantoor vinden cliënten bij ons gehoor, flexibiliteit en laagdrempeligheid. Deze houding tezamen met onze passie maakt ons tot een professionele dienstverlener.

Wil jij tussentijdse cijfers voor tijdige koersverandering?

Gerelateerde artikelen

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen. De aandeelhouder moet zich van de

Lees meer
Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting voor 2023 bekendgemaakt.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks

Lees meer