Het nut van een jaarrekening voor jou als ondernemer

Als ondernemer ken je ongetwijfeld de jaarrekening. In ieder geval BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht om een jaarrekening op te stellen. Dat geldt niet voor zzp’ers of freelancers, maar toch kiezen ook zij er vaak om een jaarrekening op te (laten) stellen. Een jaarrekening is namelijk een zeer nuttig instrument.  

Wat is een jaarrekening precies?

Een jaarrekening is een uitgebreide financiële vastlegging van je onderneming en bestaat uit vier onderdelen: de balans, de resultatenrekening, waarderingsgrondslagen en een toelichting op deze onderdelen. Met een jaarrekening heb je alle cijfers en feiten in één document inzichtelijk en dat geeft je een handige en betrouwbare manier om je financiële prestaties te monitoren en te bewaken. De jaarrekening dient daarnaast als basis om de aangifte bij de belastingdienst in te dienen.  

Waarom is het belangrijk om een jaarrekening te hebben?

Het antwoord op deze vraag is tweeledig: voor veel ondernemers is het op laten maken van een jaarrekening een verplichting. Anderen doen het vrijwillig. Maar ook dan is het belangrijk. De jaarrekening geeft namelijk een goed beeld van de financiële positie van een bedrijf. En je financiële prestaties en cijfers vormen weer de basis voor een goed onderbouwde strategie.  

De voordelen van een jaarrekening

Een jaarrekening geeft je een exact overzicht van hoeveel je hebt verdiend, wat je hebt uitgegeven en waaraan én hoeveel geld je nog beschikbaar hebt. Dat is (vaak) nodig voor je belastingaangifte, maar het is ook de ideale basis om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Je krijgt inzicht in de trends en kunt een betrouwbare prognose voor de toekomst maken. Met je jaarrekening kun je ook eenvoudig de bank of andere kredietverleners informeren of inzicht geven in jouw situatie wanneer dat nodig is. Financiers vragen ook vaak om een accountantsverklaring bij de jaarrekening zodra een financiering wordt aangevraagd. Een positieve jaarrekening laat tenslotte snel jouw kredietwaardigheid zien. Ook als je niet verplicht bent om een jaarrekening te hebben, is het wel handig voor je eigen administratie en voor je belastingaangifte.  

Hoe stel je een jaarrekening op?

Als jouw onderneming verplicht is om een jaarrekening op te stellen, is het ook verplicht om deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wat er precies in de jaarrekening moet komen te staan, is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Dit wordt bekeken op basis van de waarde van je activa, je netto-omzet en het aantal werknemers. Hoe groter je bedrijf is, hoe meer informatie je moet geven. Kleine bedrijven hoeven bijvoorbeeld alleen een beperkte of verkorte balans en een toelichting daarop openbaar te maken. Middelgrote en grote bedrijven moeten ook o.a. een bestuursverslag maken, een accountantsverklaring, een balans en een winst- en verliesrekening. Hoe uitgebreid deze moeten zijn, is ook weer afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Kortom; wat nodig is in jouw situatie is nog niet zo eenvoudig te bepalen. We raden dan ook aan om dit aan een specialist over te laten.