De NOW 3.0: de feiten op een rij

De NOW 3.0: de feiten op een rij

Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis kampen met een substantieel omzetverlies, kunnen gebruik maken van een tegemoetkoming vanuit de overheid. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heeft als doel om zo veel mogelijk banen en inkomens te behouden. Met de NOW kunnen werkgevers dan ook hun personeel doorbetalen. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden bij het UWV. De NOW 3.0 heeft andere voorwaarden dan de eerste en de tweede tegemoetkoming. Wij zetten de feiten voor je op een rij.

De tijdvakken

Om gebruik te kunnen maken van de NOW 3.0, hoeft een werkgever niet perse gebruik te hebben gemaakt van de NOW 1.0 of de NOW 2.0. De NOW 3.0 staat hier geheel los van. De nieuwste tegemoetkoming kent drie tijdvakken van drie maanden. De aanvraag voor de tegemoetkoming kan per tijdvak worden ingediend bij het UWV.

Het eerste tijdvak, de NOW 3.1 loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en gaat over de loonsom van oktober tot en met december 2020. De aanvraag hiervoor is mogelijk van 16 november tot en met 13 december.

De NOW 3.2 is het tweede tijdvak. Deze loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021 en kan vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021 worden aangevraagd. De NOW 3.2 dekt een deel van de loonsom van januari tot en met maart 2021.

Het derde tijdvak, de NOW 3.3 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. Naar verwachting kan deze tussen 17 mei en 13 juni 2021 worden aangevraagd. De NOW 3.3 gaat over de loonsom april tot en met juni 2021.

De tegemoetkoming

In de eerste periode, van oktober tot en met december 2020, heeft de werkgever recht op een tegemoetkoming bij een omzetdaling van minimaal 20%. Vanaf periode 2 geldt dit recht nog vanaf 30% omzetdaling. De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van het tijdvak waarop de NOW 3.0 wordt aangevraagd. Daarmee volgt de NOW 3.0 daarbij de systematiek van de NOW 1.0 en 2.0.

In de voorgaande regelingen van de NOW was de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. In de NOW 3.0 verandert dit en worden de percentages geleidelijk afgebouwd. Zo gaat het vergoedingspercentage in de eerste periode naar maximaal 80%. In de tweede periode wordt dit 70% en in het laatste tijdvak 60%.

Daartegenover staat dat werkgevers de loonsom geleidelijk mag afbouwen, zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. In de eerste periode mag dit 10% zijn, in de tweede periode 15% zijn en in de derde periode 20%.

Bedrijfseconomisch ontslag

In de NOW 3.0 vervalt de korting bij bedrijfseconomisch ontslag. Als er om bedrijfseconomische redenen ontslag wordt aangevraagd, heeft de werkgever met de NOW 3.0 een inspanningsverplichting wanneer zij NOW ontvangen in dat tijdvak. Hiermee zijn zij verplicht om hun werknemers te helpen en begeleiden naar een nieuwe baan. Ook moeten ze dit melden bij het UWV. Doen ze dit niet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%.

Dus, concreet

In een paar opzichten verschilt de NOW 3.0 van haar voorgangers:

  • De NOW 3.0 kent drie tijdvakken van drie maanden, totaal van oktober 2020 tot en met juni 2021
  • In het eerste tijdvak heeft de werkgever recht op de NOW 3.0 bij een omzetdaling vanaf 20%. Na het eerste tijdvak geldt dit vanaf 30%
  • De vergoedingspercentages worden geleidelijk afgebouwd. In het eerste tijdvak is dit maximaal 80%, waarnaar het in het tweede 70% wordt en in het derde vak maximaal 60%.
  • Werkgevers mogen de loonsom geleidelijk afbouwen zonder dat dit ten koste gaat van de tegemoetkoming. In tijdvak 1 met 10%, in tijdvak 2 met 15% en in tijdvak 3 met 20%.
  • De korting bij bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen
  • De werkgever heeft een inspanningsplicht wanneer er ontslagen vallen om bedrijfseconomische redenen in een periode waarin NOW wordt ontvangen.

Wij kunnen ons voorstellen dat de NOW 3.0 voor jouw organisatie vragen oproept. Wij helpen je daar graag mee. Neem daarom gerust contact met ons op, via salaris@aacc.nu.