blurb

Salarisstroken en betaling

Wij verzorgen graag jouw salarisbetalingen en salarisstroken

header_Irene_pd

Wij verzorgen graag jouw salarisbetalingen en salarisstroken

Salarisuitbetaling

Bij werknemers hebben, hoort het tijdig en correct uitbetalen van salarissen. Als werkgever moet je je houden aan regels rondom salarisbetalingen.  Die regels staan onder andere in het Burgerlijk Wetboek (BW), de Arbeidstijden wet (ATW) en de eventueel geldende CAO. Salarissen moeten op tijd uitbetaald worden. Bij weekloon is dat binnen een maand en bij maandloon binnen een kwartaal.

Loonstrookjes

Bij, in ieder geval de eerste, salarisuitbetaling, is een loonstrook verplicht. Een loonstrook of salarisstrook moet voldoen aan allerlei voorwaarden. Zo moet het te ontvangen salaris erop staan, maar ook het aantal gewerkte dagen, het nettoloon, het brutoloon, het vakantiegeld en eventuele premies en toeslagen.

Wij verzorgen graag jouw salarisbetalingen en salarisstroken. Meer weten? Neem even contact met ons op!

Wij staan voor je klaar

De adviseurs van AACC Personeelsdiensten zijn er voor jou. Wij geven begrijpelijk en toegankelijk advies en kunnen je op alle vlakken van personeelsdiensten ondersteunen of ontzorgen. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Maak een afspraak en ontdek het zelf.

Veel gestelde vragen

Wat betekenen alle afkortingen op mijn loonstrook?

Wg = werkgever

Wn = werknemer

ZVW = zorgverzekeringswet

WAO = wet arbeidsongeschiktheid

WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

ZW = ziektewet

WW = werkloosheidswet

SVW = sociale verzekeringswet

SV = sociale verzekeringen

BT = bijzonder tarief

NT = normaal tarief

LH = loonheffingen