Acht tips voor het opstellen van een effectieve RI&E

Regeren is vooruit zien en risico’s vroegtijdig identificeren, betekent op tijd kunnen ingrijpen. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dan ook een belangrijk hulpmiddel in elke bedrijfsvoering. Maar behalve handig, is een RI&E ook verplicht voor elke ondernemer met personeel in dienst. Het niet hebben van een RI&E kan tot boetes leiden. Er kan dan ook op worden gecontroleerd. Maar hoe stel je nou een effectieve RI&E op?

Allereerst; wat is een RI&E nu precies?

Een RI&E beschrijft de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers. Aan de hand hiervan maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het opstellen, bijhouden en uitvoeren van de RI&E. Je bent verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die voor je werkt, dus ook voor uitzendkrachten en flexwerkers.

Hoe stel je een RI&E op?

Je kunt een RI&E zelf opstellen of dit laten doen door bijvoorbeeld een Arbodeskundige of de Arbodienst. Als je het zelf doet, zijn er online diverse digitale RI&E instrumenten te vinden die het opstellen van de RI&E makkelijker maken. De tips hieronder geven je alvast een goede start.

 

Tip 1: begin op tijd

Een goede voorbereiding is het halve werk. Neem je tijd voor het opstellen van de RI&E zodat je op je gemak alle relevante data boven water kunt halen en genoeg tijd hebt om maatregelen te implementeren.

 

Tip 2: inventariseer de risico’s

Beschrijf de belangrijkste risico’s op het gebied van gevaarlijk werk en omgevingsfactoren, maar ook op het gebied van emotionele belasting. Denk dus aan fysieke risico’s (zwaar tillen, lang staan of werken in ongemakkelijke houdingen), maar ook zaken als stress, agressie en onregelmatige werktijden. Uiteraard zijn er in sommige gevallen ook risico’s op het gebied van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, extreme weersomstandigheden of riskante machines.

 

Tip 3: betrek medewerkers

Wie kan er beter wat zeggen over de dagelijkse risico’s op de werkvloer dan je eigen mensen? Je medewerkers zijn de ogen en oren van je organisatie. Betrek hen dus actief bij het RI&E-proces door informatie te verzamelen over hun ervaringen en observaties tijdens hun werk. Dit zorgt voor waardevolle input én vergroot de betrokkenheid.

 

Tip 4: rangschik de risico’s

Zet alle risico’s op een rijtje, van groot naar klein. Geef per risico aan voor welke functies of medewerkers ze gelden en wat de gevolgen zijn als het misgaat. Heb je meerdere locaties? Inventariseer dan de risico’s per locatie, of inventariseer risico’s per functiegroep (binnendienst, monteurs, ect).

 

Tip 5: maak een plan van aanpak

Nu je de risico’s in kaart hebt gebracht, is het belangrijk om een duidelijk actieplan op te stellen. Beschrijf per risico welke maatregel je gaat nemen om het risico te beheersen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer de maatregel uitgevoerd moet zijn.

 

Tip 6: laat je RI&E toetsen

Laat je RI&E en je plan van aanpak toetsen door een Arbodienst of Arbodeskundige. Wanneer je een bedrijf hebt met minder dan 25 medewerkers, dan is het niet verplicht om de RI&E te laten toetsen.

 

Tip 7: communiceer je plan

Communiceer je plan om medewerkers bewust te maken van de risico’s en de getroffen maatregelen. Bied indien nodig trainingen aan om te zorgen dat iedereen op de hoogte is en weet hoe te handelen. Stel ook de ondernemingsraad, personeelsvereniging of preventiemedewerker op de hoogte.

 

Tip 8: zorg voor regelmatige evaluatie

Een RI&E is geen statisch document. Zorg voor regelmatige evaluaties om te zorgen dat het actueel blijft en aangepast kan worden aan veranderingen binnen je organisatie of in de wetgeving.

 

Hulp nodig bij het opstellen van jouw RI&E?

Wil je meer weten of wil je hulp bij het opstellen van een goede RI&E? Neem dan vrijblijvend contact op met AACC Accountancy en bedrijfsadviseurs. Samen kijken we naar jouw situatie en geven we helder en laagdrempelig advies. We helpen je graag!