Antoine Joosten over de wijzigingen binnen box 3 in 2022

Box 3 omvat het vermogen uit sparen en beleggen. Al jarenlang is er discussie rondom de belasting van deze box. In 2017 werden nog verschillende aanpassingen doorgevoerd, maar ook voor 2022 staat een nieuw pakket aan wijzigingen op stapel. Zeker voor vermogende ondernemers en particulieren kan het geen kwaad om vooraf eens dieper in deze wijzigingen en mogelijke gevolgen te duiken. Antoine Joosten vertelt er meer over.

Antoine, wat verandert er in 2022 zoal?

“Dat zijn er een aantal. De zogenaamde ‘algemene forfaitaire fictie’ binnen de box verdwijnt. Onroerend goed wordt straks zwaarder belast, terwijl banktegoeden juist lager worden belast. Voor schulden geldt ook weer een ander (lager) in aanmerking te nemen rendement.

Welke gevolgen heeft dit voor de ondernemer?

“Voor wie nu alleen over banktegoeden beschikt, verwacht ik dat deze nieuwe maatregelen positief uitpakken. In Nederland wordt steeds meer gespaard, wat betekent dat een grote groep mensen hiervan profiteert. Maar wie naast banktegoeden ook over beleggingen en/of onroerend goed beschikt, gaat er hoogstwaarschijnlijk op achteruit. Of je onder de streep meer of minder overhoudt, hangt dus van diverse factoren af.”

Hoe bereid je je als ondernemer op zoiets voor?

“Heel eerlijk gezegd is het lastig voor de ondernemer om je op zoiets voor te bereiden. Vooral op het gebied van schuldpositie roepen de wijzigingen de nodige vragen op. Is het fiscaal aantrekkelijk om vermogen te liquideren om daarmee schulden af te lossen? En wat is nou het juiste moment om een banktegoed om te zetten in aandelen of de aandelen juist te verkopen? Op veel van die vragen is geen eenduidig antwoord te geven. Maar zoals het er nu naar uitziet duurt het nog wel even voordat de nieuwe maatregelen van kracht worden en dat geeft voldoende tijd om uit te zoeken wat dit voor elke onderneming betekent.”

Waar kan ik terecht met vragen?

“Voor deze aanpassing van box 3 zal de staatssecretaris voor de zomer van 2020 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden. De nieuwe regeling moet vervolgens per 1 januari 2022 in werking treden. Mijn advies is om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en zo nodig is gesprek te gaan met je (belasting)adviseur.

Bij AACC staat de deur altijd open voor wie behoefte heeft aan advies op maat. Wij zijn geen beleggingsadviseurs, maar we kunnen wel de belangrijke zaken voor de ondernemer in kaart brengen en een advies uitbrengen. Oftewel, neem bij twijfel zeker even contact op. Samen komen we er wel uit!”