Alles wat je moet weten over vakantiegeld

We zitten in de maand mei. Dat betekent dat voor velen het vakantiegeld er weer aan zit te komen. Een fijn extraatje voor op vakantie. Een werkgever is wettelijk verplicht om een vakantietoeslag van minimaal 8% uit te keren aan zijn of haar personeel. Maar er is veel te doen om vakantiegeld. Waar komt het fenomeen vandaan, hoe zit het met belasting, waar worden fouten gemaakt en heb je ook recht als je ziek bent, in de WW zit of wanneer je een bijbaan hebt? Wij vertellen er je alles over.

Waar komt vakantiegeld vandaan?

Het vakantiegeld is aan het begin van de 20e eeuw ingevoerd. Toentertijd was het bedoeld als betaald verlof, waarmee arbeiders de mogelijkheid hadden om een aantal dagen of weken vrij te nemen zonder dat ze daarmee moesten inleveren op het maandsalaris. In die tijd was er nog sprake van enkel vakantiegeld. In de jaren 60 werd er dubbel vakantiegeld ingevoerd, ofwel het vakantiegeld zoals we het nu kennen. Een extra uitbetaling, bedoeld om te gebruiken voor een vakantie.

Alles wat je moet weten over vakantiegeldWanneer betaal ik het vakantiegeld?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om jouw medewerkers vakantiegeld uit te keren. De exacte regels daarvoor verschillen per cao. Zo keert een groot deel van de bedrijven het vakantiegeld in mei uit. Echter zijn er ook cao’s waarin is bepaald dat dit in juni is. Tevens zijn er bedrijven en sectoren waarbij het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald, bovenop het salaris. Dit wordt vaak gedaan bij bijvoorbeeld oproepkrachten in de horeca, of bij personeel met een 0-uren contract. Wanneer en hoe het vakantiegeld betaald wordt, verschilt dus van bedrijf tot bedrijf.

Belasting over vakantiegeld

Als je medewerkers in dienst hebt, hebben zij wettelijk recht op minimaal 8% vakantiegeld van hun jaarsalaris. Werkgevers mogen er altijd voor kiezen om meer vakantiegeld te betalen dan die 8%. Om te voorkomen dat er te weinig belasting wordt geheven, wordt er gerekend met een bijzonder belastingtarief. Dit tarief hangt af van het jaarloon van het jaar daarvoor. Wanneer iemand een grote salarisverhoging heeft gehad, is het dan ook van belang om het tarief en salarispakket aan te passen.

Vakantiegeld bij ziekte of een uitkering

Ook een zieke medewerker heeft recht op vakantiegeld. De hoogte blijft dan op de wettelijke 8%. Is een medewerker al langer ziek en is het salaris daarmee naar 70% gegaan? Dan krijgt de medewerker 8% vakantiegeld van dat jaarsalaris.

Ook wanneer iemand in de WW zit of een andere uitkering krijgt, zoals een AOW- of WAJONG-uitkering, heeft diegene recht op vakantiegeld. De hoogte hiervan is gebaseerd op de hoogte van de uitkering. In dit geval wordt de betaling verzorgd door het UWV.

Vakantiegeld bij een faillissement

De situatie wordt lastiger wanneer een organisatie failliet is gegaan gedurende het jaar. Bij een faillissement word je als het ware schuldeiser van het bedrijf. De loondoorbetalingsverplichting wordt in dit geval tot maximaal 13 weken tot ontslag overgenomen door het UWV. Tijdens de opzegtermijn is dit tot maximaal zes weken. Daar zit het vakantiegeld bij in, evenals de wettelijke vakantiedagen.

Vakantiegeld bij een kind

Ook jongeren of kinderen met een bijbaan hebben recht op vakantiegeld. Vaak gaat het hierbij om 0-uren contracten, waarbij het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald. In het percentage van 8% verandert niks, ongeacht het contract of de leeftijd. Het maakt dus niet uit hoe oud iemand is, hij os zij is en blijft hoe dan ook een werknemer.

Vakantiegeld over overuren

Wanneer je een parttimer in dienst hebt die gedurende een bepaalde periode meer werkt dan er contractueel is vastgelegd, valt dit onder extra werk. Over de volle waarde van deze uren dient ook vakantiegeld betaald te worden.

Ook zijn er uitzonderingen van posten die niet tot het loon behoren, en waar dus geen vakantiegeld over berekend wordt. Een eindejaarsuitkering of winstdeling zijn hier voorbeelden van. Bij bonussen wordt de situatie complexer. Een bonus valt wel onder het loon, wanneer de hoogte van de bonus periodiek wordt uitgekeerd en de hoogte afhankelijk is van de prestaties van de werknemer. De belangrijkste criteria hiervoor is dan ook de periodieke uitbetaling hiervan. Wordt hieraan voldaan? Dan valt dit onder het loon en bouwt de werknemer dus wél 8% vakantiebijslag op.

Goed om te weten

Waar vaak geen rekening mee wordt gehouden, is de verrekening van vakantiegeld over uit te betalen vakantiedagen. Bijvoorbeeld: een medewerker laat een x aantal vakantiedagen uitbetalen. Dan dient dit in de administratie als gewerkte uren te worden opgegeven, waarmee de werkgever ook weer vakantiegeld opbouwt.

Meer weten?

Heb je vragen over de uitbetaling van vakantiegeld of wil je eens sparren met een van onze adviseurs? Neem dan gerust contact met ons op.