De drie grootste Brexit gevolgen voor Nederlandse ondernemers

Al langer waren de plannen bekend, maar begin dit jaar was het echt zo ver: het Verenigd Koninkrijk stapte uit de Europese Unie. Wat de effecten en gevolgen zouden zijn van deze Brexit voor het bedrijfsleven moest eerst nog blijken, maar dat deze groot zouden zijn was al snel duidelijk. Richard van Leeuwen, accountant en mede-directeur van AACC, noemt de drie grootste aandachtsgebieden van de Brexit voor ondernemers.

Hoe ontstond de Brexit?

Even terug: de Brexit ontstond met de wens van het Verenigd Koninkrijk om weer autonoom te kunnen opereren. Geen bijdrage meer leveren aan de EU, niet meer verplicht zijn om EU-arbeidsmigranten het land binnen te laten en niet langer voldoen aan alle wet- en regelgeving vanuit de EU. Kortom, het Verenigd Koninkrijk wilde weer zelfstandiger zijn en besloot uit de bubbel te stappen van de EU.

Maar juist die bubbel, de bubbel van de EU, kent een besloten systeem. Een systeem waarbinnen er makkelijk handel kan worden gedreven met elkaar, waar je makkelijk als arbeidsmigrant van het een naar het andere land kan reizen en waar zaken als arbeidsrecht, onderlinge handel en fiscaliteit (bijvoorbeeld omzetbelasting) goed afgestemd zijn.

Richard van Leeuwen ziet drie terreinen waar ondernemers (en Nederlanders in het algemeen) rekening mee houden. De 1e gaat over de omzetbelasting, de 2e over het werken in het Verenigd Koninkrijk en de 3e gaat over de administratieve gevolgen.

 1. Gevolgen voor import en export (omzetbelasting)De drie grootste Brexit gevolgen voor Nederlandse ondernemers
  Binnen de EU geldt er een vrij verkeer van goederen en diensten. Dit betekent dat er tussen EU-landen makkelijk handel gedreven kan worden. Voorheen kon dat dus ook met het Verenigd Koninkrijk. De Brexit heeft ervoor gezorgd dat handel van en naar het VK natuurlijk nog wel mogelijk is, maar dat daarbij een aantal hindernissen te nemen zijn.Wat er is veranderd in de Omzetbelastingheffing? Bij de douane moet je voor goederen die je vanaf 1 januari 2021 invoert uit het VK, bij de grens omzetbelasting aangeven én betalen. Hiermee geef je deze niet meer aan als intracommunautaire verwerving bij de btw-aangifte. Vanaf nu dus een omslachtig en tijdrovend proces. Wel kan je bij de Belastingdienst een vergunning aanvragen, waarmee je bij de douane geen btw hoeft te betalen, maar deze aangeeft in de btw-aangifte bij ‘Leveringen/diensten uit landen buiten de EU’. Dit laatste voor partijen, die regelmatig handel drijven met het VK.De directe gevolgen?
  • De levertijden van en naar het VK worden langer, door onder andere alle tijdrovende checks bij de douane.
  • Door de logistieke problemen zullen er wellicht ook minder goederen uit VK beschikbaar zijn in EU en omgekeerd zullen goederen uit EU minder beschikbaar worden in het VK.
  • De prijzen veranderen snel en over het algemeen worden diensten en producten duurder. Er is zeker ook kans op grotere fluctuaties in de wisselkoersverhoudingen.
 2. Brexit gevolgen voor werknemers (werken in het VK)
  De Brexit heeft ook gevolgen voor niet Engelsen, die werken of gaan werken in het VK. Nu het VK niet meer behoort tot de Europese Unie, vervalt ook de mogelijkheid voor arbeidsmigranten om naar langdurig in Engeland te werken. Binnen de EU is dit, voor ingezetenen van de EU veel eenvoudiger. Ook voor bijvoorbeeld studenten wordt het minder vanzelfsprekend om in het VK te kunnen studeren, wegens hogere kosten van onderwijs door de Brexit voor niet-Engelsen.Wat kunnen arbeidsmigranten of gedetacheerden die in het VK willen werken verwachten? Onder andere zullen zij een verblijfsvergunning moeten krijgen voordat zij vertrekken. Ook zullen er fiscale gevolgen zijn. Weliswaar zijn er veel bilaterale verdragen tussen verschillende landen en het VK, waaronder het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing tussen Nederland en het VK, maar het is zaak om je goed te informeren over de gevolgen bij vertrek naar het VK. Want wat tot voor kort geen probleem was en eigenlijk vanzelfsprekend, is dat het nu niet meer.
 3. Administratieve gevolgen
  Werk je samen met Britse bedrijven of drijf je veel handel binnen de EU? Dan is het enorm belangrijk om je administratie hier goed op in te richten. Binnen de wetgeving in het kader van de Omzetbelasting zijn veel zaken veranderd. Deze veranderen nog steeds en over het algemeen wordt het niet minder ingewikkeld. Zorg dus dat je de afdracht van BTW goed geregeld hebt in de financiële administratie.
  Voorheen was handel van goederen met bijvoorbeeld Engeland handel binnen de EU, tegenwoordig is dat handel buiten de EU. En dit geldt evenzeer voor internationale dienstverlening. Stem dit dan ook zeker af met je accountant of fiscalist, want een fout is zo gemaakt en kan veel geld kosten.

Naast deze drie belangrijke aandachtsgebieden zien we ook een reactie bij de grotere Britse bedrijven. Een aantal grote bedrijven heeft er namelijk voor gekozen om met het bedrijf te verhuizen naar een ander Europees land, bijvoorbeeld naar Nederland. Dit is veelal ingegeven door onzekerheid over de wijze waarop wet- en regelgeving binnen het VK geregeld gaat worden en de verdragen die het VK, met onder andere de EU, overeen zal komen. Toch zien we in de praktijk niet dat lokale ondernemers dit snel zullen doen.

Indien jij een onderneming hebt waarmee je diensten verleent aan, of importeert of exporteert naar het Verenigd Koninkrijk, dan kan je met de Brexit Impact Scan jouw eigen situatie onder de loep nemen. Zo zie je direct wat de consequenties zullen zijn voor jouw organisatie.

Advies van Richard

De Brexit is nog niet afgerond. Houd de ontwikkelingen goed in de gaten, want er gaan ongetwijfeld nog veel dingen veranderen. Veel zaken worden nog herzien of heronderhandeld, dus de situatie kan zo maar weer veranderen. Check daarom bij twijfel je accountant of fiscalist en zorg dat je goed op de hoogte bent en blijft.

Wij kunnen ons voorstellen dat de Brexit veel vragen oproept. Werk jij samen met afnemers of leveranciers uit het VK, overweeg je in het VK te gaan werken en wil je er eens met een van onze adviseurs over sparren? Of heb je andere vragen? Stel ze dan gerust, door contact met ons op te nemen. Dan helpen we je graag.