Een leven lang leren met het STAP-budget

Een leven lang leren: dat is waar de overheid naar streeft. Met de invoering van het STAP-budget per 1 maart 2022 krijgt dat streven meer vorm. Deze regeling, die staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie, geeft namelijk werknemers en werkzoekenden de kans om zich bij- of om te laten scholen. Zo kunnen zij ook in de toekomst hun baan behouden of een nieuwe baan vinden. Maar wat houdt deze regeling precies in? Hoe kan je er gebruik van maken? En hoe zit het met de huidige scholingsaftrek? Wij vertellen je alles wat je moet weten.

Waarom het STAP-budget?

Het STAP-budget is door de overheid in het leven geroepen om werkenden en werkzoekenden te helpen om een betere positie te creëren op de arbeidsmarkt. Nu, maar ook voor in de toekomst. Met de razendsnelle veranderingen in de maatschappij is het werkveld flink veranderd. Jezelf blijven ontwikkelen is daarbij cruciaal geworden. Dat vindt de overheid ook. Daarom is er ingegrepen en gaat de overheid een actievere rol spelen in de houdbaarheid van werknemers.

Wat houdt het STAP-budget in?

Het STAP-budget is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden om opleidingen, trainingen of cursussen te volgen. De hoogte van het budget is €1.000,- per persoon en iedere Nederlander tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd mag er gebruik van maken, mits je geen andere publieke onderwijsfinanciering ontvangt. Let wel: er is een maximaal budget vanuit de overheid. Verwacht wordt dat er per kalenderjaar 200.000 tot 300.000 mensen kunnen deelnemen. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Opleidingen en trainingen volgen met het STAP-budgetEen leven lang leren met het STAP-budget

Voor vele opleidingen en trainingen is het mogelijk om STAP-budget aan te vragen. Dit zijn de zogenoemde EVC-trajecten. Een overzicht daarvan vind je op stap-budget.nl of via de website van DUO. Bij deze opleidingen zie je direct wat het niveau van de opleiding is, hoe lang deze duurt en wat de totale kosten zijn. Het STAP-budget moet door de werknemer of werkzoekende zelf worden aangevraagd bij het UWV, nadat hij of zij zich heeft ingeschreven voor een opleiding. Het aanmeldingsbewijs heb je nodig voor de aanvraag. Ook de ondernemer kan voor zichzelf het STAP-budget aanvragen. Wordt het budget toegekend? Dan gaat het bedrag rechtstreeks naar de opleider.

Verschillen met de scholingsaftrek

Het STAP-budget is in het leven geroepen ter vervanging van de scholingsaftrek. Hiermee konden werkgevers kosten voor scholing van medewerkers aftrekken van de winst bij de jaarlijkse aangifte, en konden werknemers deze kosten meenemen in hun particuliere aangifte inkomstenbelasting. Echter, het blijkt dat medewerkers/werkzoekenden zich onvoldoende blijven scholen. Bovendien hebben zij bij deze regeling toestemming van hun werkgever nodig en zal scholing alleen toegekend worden wanneer het in het verlengde van het vakgebied ligt. Met de invoering van het STAP-budget geldt dit niet meer en ligt het heft in de handen van de medewerker zelf. Ook wanneer zij zich willen laten omscholen. En ook biedt het kansen voor mensen zonder baan.

Kies voor leren!

De STAP-regeling is een initiatief van de overheid en wordt dus niet door je werkgever geregeld. Bovendien is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus zorg dat je er op tijd bij bent. Dat het de moeite waard is, beaamt Richard van Leeuwen van AACC. “Ik denk dat dit een heel belangrijke stap is. Je ziet dat de maatschappij heel veel en snel verandert. Eerder deden arbeidskrachten 30 jaar op dezelfde wijze hetzelfde werk. Onder invloed van internet, automatisering en communicatie gaan de ontwikkelingen heel hard. Dat treft bijna elk beroep. Als je niet oppast kunnen mensen uit het beroep lopen. Daarom is het heel belangrijk dat ondernemers zorg hebben voor het werkniveau van de medewerkers. Dat de overheid een actievere rol daarin speelt en aandacht daarvoor heeft vind ik hartstikke goed. Niet alleen voor bijscholing, maar ook voor mensen die op hun 50e fysieke problemen hebben en zich willen laten omscholen. En last but not least ook voor mensen die een minder enthousiaste werkgever hebben, maar wel willen leren. Ik vind het een goede zet.”

Nog even alles op een rijtje…

  • Het STAP-budget gaat in op 1 maart 2021
  • Bij het UWV kunnen werknemers en werkzoekenden dan een aanvraag doen. Let op: meld je wel eerst aan voor een STAP-opleiding. Het aanmeldingsbewijs heb je nodig bij je aanvraag
  • Het opleidingsbudget bedraagt € 1.000,-
  • Er is beperkt plek: wie het eerst komt, wie het eerst maalt
  • De aangesloten onderwijsinstellingen kan je vinden op stap-budget.nl en bij DUO
  • Na het afronden van de opleiding ontvang je een ervaringscertificaat die jouw positie op de arbeidsmarkt versterkt
  • Heb je binnenkort een POP-gesprek met je werkgever? Wellicht is het STAP-budget een nieuw thema binnen dit gesprek

Heb je vragen over het STAP-budget of wil je eens sparren wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag.