Een terug- en vooruitblik door Richard en René

Als je het nieuws mag geloven, verandert de wereld in rap tempo en is het haast onmogelijk om alle ontwikkelingen tegenwoordig nog bij te benen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Staat ieder jaar per definitie bol van de (ingrijpende) veranderingen? Of valt dat op het gebied van accountancy en salarisadministratie eigenlijk best mee? Richard van Leeuwen en René van Mulligen blikken terug op 2018 en vertellen wat 2019 volgens hun in petto heeft.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat veranderde er in 2018 ten opzichte van 2017?

Richard: “Vaktechnisch veranderde het werk voor accountantskantoren nauwelijks, maar de manier waaróp we werken is wel veranderd. In 2018 hadden meer klanten behoefte aan ondersteuning bij de automatisering en optimalisatie van de processen. Om klanten te ontzorgen hebben we daarom eigen medewerkers gedetacheerd.”

Hoeveel impact had de AVG op jullie werk?

Richard: “Bedrijven en medewerkers regelen steeds meer zaken zoals het pensioen, ziekteverzuim en arbodiensten zelf. Wij moeten daarom steeds meer gegevens vergaren om te kunnen beoordelen of alles op orde is, maar daar zijn strenge (privacy)regels aan gebonden. Heldere communicatie en goed doorvragen zijn daarin cruciaal. In die zin leverde het ons dus wel meer werk op.”

Welke verwachtingen hebben jullie voor 2019?

René: “De salariswereld is in de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Op Prinsjesdag wordt maar een fractie aangestipt van alles wat er in een jaar verandert. Neem de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Wordt deze wet door de Eerste Kamer goedgekeurd, dan heeft dit verregaande gevolgen voor klanten als het gaat om o.a. de aanlevering van gegevens, dossiervorming en bijbehorende kosten. Doordat 2020 nog zo ver weg lijkt, ziet nog niet iedereen de noodzaak ervan in om zich voor te bereiden, maar wij doen ons best om klanten waar mogelijk nu al te adviseren en klaar te stomen voor als het zover is. Voor mij staat 2019 dus vooral in het teken van de overgang naar die nieuwe wet.”

Richard: “De economie komt weer op stoom en daarmee ook de investeringen, overnames en het durven aanboren van nieuwe doelgroepen door onze klanten. Aan de hand van prognoses kunnen wij voor de klant inzichtelijk maken welke mogelijkheden er voor de toekomst zijn. Ik verwacht dat die prognoses in 2019 steeds belangrijker worden en wij vanuit AACC in plaats van een uitvoerende rol steeds meer een adviserende rol gaan spelen. Daarnaast zal de verdergaande automatisering van de administratie zich blijven doorontwikkelen. Dat geeft de klant én ons binnen de portal real-time inzicht in de stand van zaken en biedt volop kansen. Het volledig digitaliseren van gegevens op een veilige manier is komend jaar een belangrijk onderwerp.”

Welke aspecten zijn het meest uitdagend?

Richard: “Teveel regeldruk werkt verlammend voor de processen, maar ik ben bang dat dit het komend jaar niet afneemt. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om vooruit te kijken en te voorspellen hoe randvoorwaarden veranderen. De Brexit, keuzes door President Trump, de opmars van China: al die zaken zijn van invloed op ondernemersvertrouwen en de keuze om wel of niet te investeren. Daar moeten we ons bewust van zijn en blijven.”

René: “Ik denk dat het voor iedere organisatie heel belangrijk is om wie welke zaken oppakt en wanneer, dus ook voor ons. Goede communicatie is van groot belang. Dat komt het proces ten goede en geeft de klant duidelijkheid. Datzelfde geldt voor structurele klantbezoeken en het volledig screenen van bedrijven, zodat we ze een passend advies kunnen geven.”

Wat willen jullie klanten meegeven voor komend jaar?

René: Neem vooral contact met ons op! Hoe meer inzicht wij in het reilen en zeilen bij de klant hebben, hoe beter het advies. Ik merk dat klanten zich nogal eens bezwaard voelen om contact op te nemen bij vragen, maar dat is nergens voor nodig. Ontzorgen is een speerpunt van ons en dat lukt alleen wanneer we dicht bij de klant staan.

Richard: “Daar sluit ik me bij aan. Communicatie, zowel intern als extern, is noodzakelijk om ons werk goed te kunnen doen. Voor ons betekent dat goed luisteren naar wat de klant vraagt en zegt, maar nog meer: alert zijn op dat wat niet gevraagd wordt, maar wel heel relevant is!”