Fiscale voordelen van een schenking aan (klein)kinderen

Afgelopen zondag was het weer Moederdag: de dag waarop veel moeders traditiegetrouw verwend worden met een ontbijtje op bed en een mooi cadeau. Hartstikke leuk natuurlijk, zo’n blijk van waardering, maar fiscaal gezien is het gunstiger wanneer moeders (en ook vaders) juist hun (klein)kinderen cadeautjes geven.

Bijvoorbeeld in de vorm van een schenking. Een schenking is het overdragen van vermogen bij leven van de schenker zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Waarom schenken?

Er zijn genoeg redenen te bedenken om een schenking te doen. Bijvoorbeeld voor het bekostigen van een studie, de aankoop van een huis of als cadeau bij een huwelijk of geboorte. Ook het besparen van toekomstige erfbelasting door een geleidelijke vermogensoverdracht aan de kinderen is een veelgehoorde reden.

Financieel plan

Wie over meerdere jaren schenkingen wil doen, doet er goed aan om vooraf een financieel plan op te stellen. Hierin staat het antwoord op vragen als:

  • Wat is de verwachte ontwikkeling van mijn vermogen?
  • Wat is de invloed van schenkingen op mijn vermogen?
  • Hoe hoog is mijn inkomen nu en hoe hoog is dat in de toekomst?

Contant of per bank schenken

Is het vanuit fiscaal oogpunt voordelig om een schenking te doen, dan rijst de vraag op welke manier. De meest eenvoudige wijze is het schenken van een bedrag in contanten of via de bank.

Schuldigerkenning

Wie dat liever niet doet, kan ook kiezen voor een schenking onder schuldigerkenning. Dit wordt ook wel een schenking op papier genoemd. Hierbij krijg de ontvanger van de schenking een vordering op u. Vanzelfsprekend krijgt u dan een schuld aan de ontvanger.
Wanneer de schenking pas bij uw overlijden opgeëist kan worden, moet hier een notariële akte voor worden opgesteld. Daarnaast dient er jaarlijks 6% rente over deze schuld voldaan te worden, zodat de schenking te zijner tijd op uw nalatenschap in mindering gebracht kan worden. Deze rentebetaling is ook een belastingvrije vermogensoverdracht en helpt dus mee in het besparen van toekomstige erfbelasting.

Goederen schenken

Tot slot is het ook mogelijk om goederen te schenken. Hiervoor is geen notariële akte nodig, tenzij het gaat om onroerende goederen of aandelen.

Vrijstellingen belasting

Wat u belastingvrij mag schenken, wijzigt ieder jaar. In 2019 is het bedrag vastgesteld op €5.428. Daarnaast mag u uw kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig belastingvrij € 26.040 schenken. Wilt u uw kind helpen bij de aankoop van een eigen woning of het aflossen van de eigen woningfinanciering, dan kan een vrijstelling van € 102.010 worden benut.

Vragen?

Heeft u vragen over het eenmalig of structureel schenken, neem dan gerust contact met ons op. Misschien bent u komende Moederdag (of Vaderdag) wel degene die een prachtig cadeau geeft, in plaats van ontvangt. Zo krijgen deze speciale dagen opeens een heel andere betekenis!