Geld lenen bij de eigen BV verandert

Het is de belastingdienst al langer een doorn in het oog: veel DGA’s lenen geld bij hun eigen BV, bedoeld voor consumptieve doeleinden. Als de lening meer bedraagt dan € 500.000 wordt dit excessief lenen genoemd. Hoewel rente op dergelijke schulden verplicht is, is de opbrengst aan belastingen te laag, of wordt belastingheffing te lang uitgesteld. Dat vindt de belastingdienst. Om excessief lenen tegen te gaan is daarom een wetsvoorstel ingediend, welke op 1 januari 2022 van kracht zou gaan. Echter, dit is vanwege het coronavirus uitgesteld naar 1 januari 2023.

Gevolgen van excessief lenen voor de belastingdienst

Een DGA kan een dergelijke lening alleen verkrijgen wanneer zij vermogen in haar eigen BV heeft opgebouwd. Vermogen, opgebouwd vanuit de winst van een bedrijf. In principe is deze winst belast met vennootschapsbelasting. Als de BV besluit een lening te verstrekken aan de DGA is er geen aanmerkelijk belangheffing verschuldigd. Dit in tegenstelling tot een dividenduitkering. Door een lening ter beschikking te stellen aan de DGA wordt de belastingheffing uitgesteld.
Om je een beeld te geven: in 2016 hadden DGA’s in totaal ruim € 55 miljard geleend bij hun eigen BV.

Het nieuwe wetsvoorstel

Het lenen bij de eigen BV wordt daarom met het wetsvoorstel ontmoedigd. Alle schulden die de DGA bij de eigen BV heeft worden geraakt, op leningen aangegaan voor de eigen woning van de DGA na. Alle leningen bij vennootschappen waarbij de DGA direct of indirect een aanmerkelijk belang heeft worden bij elkaar opgeteld. Dus ook wanneer de DGA leningen spreidt over meerdere vennootschappen. Wanneer het totaalbedrag boven de € 500.000,- uitkomt, wordt het bedrag daarboven belast met inkomstenbelasting, tegen het reguliere tarief van Box 2 met 26,9%.

Sprake van fictie

Schulden aan de eigen BV worden in het nieuwe wetsvoorstel als fictief beschouwd. Hierdoor heeft de maatregel enkel gevolgen voor de belastingheffing in Box 2. De lening blijkt civielrechtelijk bestaan. Dat betekent dat zowel de rente als de aflossing alsnog voldaan dient te worden. Dus ook het gedeelte dat als fictief voordeel in Box 2 belast is geweest.

Gevolgen voor leningen voor de eigen woning

Het wetsvoorstel heeft ook gevolgen voor leningen afgesloten voor de eigen woning. Vanaf 1 januari 2023 dient er namelijk een hypotheekakte bij de notaris te worden opgemaakt. Onderhandse leningsovereenkomsten afgesloten vóór deze datum omzetten in een hypotheekakte is niet nodig. Deze leningen vallen dan onder het overgangsrecht.

Financiering van onroerend goed

Veel DGA’s sluiten een lening bij de eigen BV af voor de financiering van ander onroerend goed dan de eigen woning. Zij worden geconfronteerd met de nieuwe maatregel. De DGA kan dan verschillende opties overwegen. In sommige gevallen kan het zinvol zijn om dividend uit te keren waarmee de schuld kan worden afgelost. In andere gevallen is het wellicht zinvoller om het onroerend goed over te dragen aan de BV, waarbij dan wel weer overdrachtsbelasting wordt berekend. Het is verstandig om samen met een financieel adviseur of de bank te kijken naar de meest geschikte oplossing.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit nieuwe wetsvoorstel of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via 055-3685555 of door te mailen naar Antoine.joosten@aacc.nu