Prinsjesdag: wat verandert er in 2024 voor de MKB-ondernemer?

De derde dinsdag van september staat ieder jaar in het teken van Prinsjesdag. Een spannend moment voor velen, want wat gaat er aankomend jaar veranderen? Wat heeft de miljoenennota voor gevolgen voor particulieren en ondernemers? En waar gaat het rijk komend jaar geld aan uitgeven? Dit jaar was het een mildere Prinsjesdag dan anders, omdat het kabinet demissionair is. Toch zijn er interessante plannen voor aankomend jaar. Wij nemen je graag mee in de belangrijkste wijzigingen van de plannen voor 2024 voor MKB-ondernemers.

MKB-winstvrijstelling omlaag

Veel van de veranderingen hebben invloed op de IB-ondernemer. Dus de eenmanszaken en VOF’s in ons land. Tot op heden hebben wij mogen genieten van een MKB winstvrijstelling van 14%. Dit wordt berekend over de winst die zij met hun onderneming halen. In 2024 gaat de belastingheffing voor hen omhoog doordat de winstvrijstelling wordt verlaagd naar 12,7%. Dit kan een forse wijziging betekenen voor veel IB-ondernemers.

Bedrijfspand niet langer onder de WOZ-waarde afschrijven

De IB-ondernemer wordt naast de verlaagde MKB-winstvrijstelling, nog meer geraakt. Indien zij een bedrijfspand in hun bezit hebben, kon je tot nu dat pand afschrijven. Is het bedrijfspand in eigen gebruik, dan mag de ondernemer afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Vanaf 2024 mag dit niet meer. Dan mag je maximaal afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Deze maatregel komt voort uit het idee dat een pand in eigen bezit niet daadwerkelijk minder waard wordt. Voor IB-ondernemers wordt de afschrijving over bedrijfspanden hierdoor gelijk gesteld aan de afschrijvingsbeperkingen voor de vennootschapsbelasting. IB-ondernemers die nu al door de afschrijvingen onder de WOZ-waarde zijn gekomen mogen niet verder afschrijven. Hun lagere waarde wordt de nieuwe bodemwaarde en zij hoeven niet op te waarderen tot de WOZ-waarde.

Bovenstaande wijzigingen voor IB-ondernemers roepen vragen op. De verschillen tussen een BV en een VOF of eenmanszaak worden kleiner. IB-ondernemers kunnen dan ook gaan nadenken of een BV-structuur wellicht interessanter wordt.

Energie-investeringsaftrek daalt

Voor alle ondernemers gaat in 2024 de energie-investeringsaftrek dalen. Momenteel kunnen ondernemers een subsidie krijgen van 45,5% voor duurzame investeringen als bijvoorbeeld zonnepanelen. Deze subsidieregeling gaat omlaag. Vanaf januari 2024 zal de energie-investeringsaftrek dalen naar 40%.

Reiskostenvergoeding omhoog

Vanwege de hoge brandstofkosten aan de pomp wordt net als vorig jaar, de reiskostenvergoeding per kilometer verhoogd van 0,21 cent naar 0,23 cent. Dit valt voor ondernemers als aparte post binnen de werkkostenregeling (WKR).

Vrije ruimte binnen de werkkostenregeling omlaag

In coronatijd is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste 4 ton aan salaris. Zo konden werkgevers wat extra’s doen voor hun medewerkers, in bijvoorbeeld de vorm van een kerstpakket of een netto uitbetaling. In 2024 gaat deze tijdelijke verhoging weer terug naar het oude niveau. Daarmee komt de vrije ruimte naar 1,92%. Werkgevers zullen dus minder ruimte hebben om hun medewerkers met wat extra’s te belonen.

Arbeidskorting stijgt opnieuw

Net als in voorgaande jaren zal de arbeidskorting in 2024 voor mensen in loondienst stijgen. Dit jaar is dat met 115 euro. Dit zorgt ervoor dat werken meer lonend wordt en dat de belastingdruk op arbeid verlaagd wordt. Kortom: je hebt meer netto inkomen.

Indexatie op belastingschijven wordt beperkt

Afhankelijk van hoe hoog je salaris is, betaal je belasting volgens het schijvensysteem. Hoe hoger je salaris, hoe meer belasting je betaalt. Vanwege de inflatie zullen de meeste salarissen geïndexeerd worden op basis van deze inflatie. Voorheen stegen de belastingschijven altijd mee met deze inflatie. In 2024 verandert dit. De indexatie wordt beperkter, wat in de praktijk zal betekenen dat je sneller in een hogere belastingschijf zal vallen.

Vermogen wordt anders belast

De vraag heerst al langer: hoe belasten we vermogen? Momenteel mag je tot 57.000 euro belastingvrij in je bezit hebben. Net als de belastingschijven, werd dit bedrag ieder jaar geïndexeerd. In 2024 gaat ook dit veranderen en wordt geen indexatie toegepast. Daarnaast gaat het belastingpercentage over het vermogen boven dit bedrag stijgen van 32% naar 34%. Echter, de manier hoe vermogen belast dient te worden is al langer aan de orde. In een vervolgartikel zullen wij hier dieper op in gaan.

Bedrijfsopvolgingsregeling verandert

Als je als ondernemer je onderneming wil overdragen aan je kinderen, wil je daar zo min mogelijk belasting over betalen. Ondernemers kunnen dan gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. De verwachting was dat deze regeling in 2024 volledig op de schop zou gaan. Echter wordt dit nog niet heel ingrijpend aangepakt en wordt dit op de langere baan geschoven.

Visie AACC

Tellen we alles bij elkaar op, dan zien we dat met name de IB-ondernemer zwaarder wordt belast. Daarnaast zullen de hogere inkomens meer belasting betalen zodat de lagere inkomens er meer op vooruit gaan. Antoine Joosten, directeur bij AACC, had de wijzigingen wel enigszins verwacht. “Echte ingrijpende maatregelen zijn uitgebleven vanwege het demissionaire kabinet. Wel was het te verwachten dat de belastingheffing omhoog zou gaan. Dit met de visie om armoede te bestrijden.”

Wij kunnen je helpen

Heb je vragen over de plannen voor volgend jaar of kan je wel wat hulp of advies gebruiken? Onze adviseurs staan voor je klaar. Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.