Verduurzamen anno 2023: waarom en hoe kan een accountant jou helpen?

Als ondernemer ben je vast op de hoogte van het belang van duurzaamheid. In Nederland is er inmiddels wet- en regelgeving die bedrijven verplicht zich hiermee bezig te houden. Als gevolg daarvan worden er steeds meer rapportages en audits verplicht gesteld voor grotere ondernemingen. Maar hoe zit het met het midden- en kleinbedrijf? Wat moet je als ondernemer allemaal doen om te voldoen aan deze verplichtingen? En waarom is het eigenlijk belangrijk om te verduurzamen? Teus Brunekreeft, accountant bij AACC in Deventer vertelt er meer over.

Maatschappelijke ontwikkeling

Waarom is het belangrijk dat bedrijven zich bezighouden met verduurzaming? We zien dat de maatschappelijke ontwikkeling steeds meer richting duurzaamheid gaat. We kunnen niet anders. In Nederland zijn we zelfs een stapje verder dan veel andere Europese landen. De wet- en regelgeving is streng en er wordt veel aandacht besteed aan de energietransitie en het verminderen van de uitstoot. Als ondernemer word je door deze regelingen gedwongen om hiermee aan de slag te gaan.

Als accountant kunnen wij jou helpen bij het verduurzamen van jouw bedrijf. Hoewel audits en rapportages nog niet aan de orde zijn bij het MKB, ontkom je er als ondernemer niet aan om bezig te zijn met duurzaamheid. Of je er in ieder geval in te verdiepen. Het is belangrijk dat wij ons als accountantskantoor bewust zijn van deze ontwikkelingen en onze klanten kunnen adviseren over de verduurzaming van hun bedrijf. Mede hierom kiezen wij er als accountantskantoor dan ook voor om diverse trainingen te volgen op het gebied van duurzaamheid.

Inzicht in kosten en baten

AACC kan jou helpen bij het inzichtelijk maken van de kosten en baten van duurzame investeringen en de impact hiervan op bijvoorbeeld personele kosten. Daarnaast kunnen wij jou helpen bij het uitdiepen van het verdienmodel van jouw onderneming en het adviseren over belastingvoordelen en subsidieregelingen.

Verduurzamen in de praktijk

Verduurzamen kan in de praktijk ver gaan. Zeker nu multinationals moeten voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Wanneer zij hun hele wagenpark verduurzamen, moeten ZZP’ers die ingehuurd worden door dat bedrijf dan ook in een elektrische auto rijden? Afwegingen waar zowel ZZP’ers als multinationals steeds vaker mee te maken krijgen.

Of neem bijvoorbeeld een aannemer. In bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten krijgen zij steeds vaker te maken met het voldoen aan verschillende duurzaamheidseisen die door de overheid worden opgelegd. Zo moet een nieuwbouwwoning zonnepanelen krijgen en mag deze geen gasaansluiting meer hebben. Als aannemer moet je dus op de hoogte zijn van dit soort duurzaamheidsregelingen.

Hoe duurzaam is duurzaam?

Hoe populair verduurzamen tegenwoordig ook is, toch is het van belang om je af te vragen hoe duurzaam een duurzame keuze werkelijk is. Het verduurzamen van een bedrijf gaat immers verder dan alleen het verminderen van het papiergebruik, het rijden van een elektrische auto of het aanleggen van zonnepanelen. Hoewel dit duurzame keuzes zijn, moet je je realiseren dat de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen een bredere milieubelasting van wieg tot graf heeft, dan enkel het opwekken van energie. En hebben we het over elektrische auto’s, dan speelt het winnen van grondstoffen voor de accu’s hierin een heel belangrijke rol. Het is belangrijk om je als ondernemer af te vragen wat de impact is op je verdienmodel en wat het betekent voor de dagelijkse gang van zaken.

Teus Brunekreeft vindt een stuk bewustwording heel belangrijk. “Persoonlijk vind ik dat wij op een te grote voet leven. We belasten de grondstoffen die de aarde ons biedt te veel. Als we dat willen verminderen moeten we verduurzamen. Maar dat kan op meer gebieden dan enkel elektrisch gaan rijden of stroom opwekken. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele telefoon langer gebruiken. Of de productiecyclus in de landbouw circulair maken. Bewustwording en gedragsverandering daarin vind ik belangrijk.”