Wanneer eenmanszaak of VOF omzetten naar een BV?

Een belangrijk moment om jouw droom nog meer vorm te geven richting de toekomst!

Wanneer zet je jouw eenmanszaak of VOF om naar een BV? Als ondernemer ben je regelmatig bezig met de toekomst. Wat als je bedrijf blijft groeien? Wat als die grote opdracht/order binnenkomt, welke risico’s loop ik? Hoe ga ik dat in samenhang met mijn privé situatie verder invulling aan geven?

De sprong van een eenmanszaak naar een BV is voor veel ondernemers een spannende, maar vaak ook een noodzakelijke stap. Maar wanneer weet je dat het juiste moment daar is? En hoe zorg je ervoor dat je niet te vroeg of te laat springt? En niet geheel onbelangrijk volgens Frank Noorlander van AACC: “wat is het gevoel van jou als ondernemer zelf?”

Hier zijn de belangrijkste signalen en mijlpalen die je vertellen dat het tijd kan zijn om de volgende stap te zetten:

1. Aansprakelijkheid – bescherming privévermogen – bescherming intellectueel eigendom

In een eenmanszaak of VOF ben jij niet alleen hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden, maar loop je ook risico’s als het gaat om aansprakelijkheid richting je personeel. Een ongeluk op de werkvloer of een conflict kan financiële gevolgen hebben die (in)direct impact hebben op het ondernemerschap en jouw privévermogen. Met een BV ligt dit genuanceerder. “Het bedrijfsvermogen is hier gescheiden van je persoonlijke vermogen, en de BV fungeert als rechtspersoon. Dit geeft niet alleen jou, maar ook je personeel meestal meer zekerheid en minder risico” geeft Frank aan. Dus risico inschatting is een continue proces en het overwegen van een BV kan dan een logische stap zijn. Het beschermen van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, merken en patenten kan ook een reden zijn voor een BV.

2. Fiscale voordelen en liquiditeit

De BV heeft een eigen winstbelasting, de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting kan in sommige gevallen gunstiger zijn dan het nog meer progressieve tarief die we kennen in de inkomstenbelasting. Het resultaat na aftrek van de vennootschapsbelasting komt terecht in een winstreserve op de balans van de onderneming. Uit de winstreserve kan dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouder (jijzelf). Hierover is dividendbelasting verschuldigd. Echter dit hoeft niet meteen. Op deze wijze ben je binnen de BV flexibeler en kun je gebruik maken van fiscale- en financiële planning, uitstellen van dividenduitkeringen om alles zoveel mogelijk te optimaliseren. Dus ook op het gebied van liquiditeit.

3. Je wilt investeerders aantrekken of zelf investeren (professioneel en uitstraling naar derden)

Droom je groot? Wil je je bedrijf laten groeien door investeerders aan te trekken? Voor veel investeerders, klanten, leveranciers kan een BV een vertrouwder beeld geven. Dit kan vooral belangrijk zijn in een branche waarbij vertrouwen en geloofwaardigheid hoog in het vaandel staat.
Het begrip “Duurzaamheid” zal ook steeds meer van belang worden richting derden en de toekomst.
Het uitgeven van aandelen of goed personeel (de zachte activa) aan je bedrijf binden behoort ook tot de mogelijkheden en kan eenvoudiger in een BV-structuur.

Ook kan het zijn dat je zelf (deels) afstand wilt doen van aandelen, om zodoende (financiële) ruimte te creëren en zelf te investeren in andere ondernemingen.

4. Je denkt aan bedrijfsopvolging of verkoop

Misschien denk je aan de toekomst. Wie neemt je bedrijf over als jij stopt? Kan ik het bedrijf fiscaal gunstig overdragen binnen de familie? Of misschien wil je je bedrijf verkopen! Een BV kan nuttig zijn bij toekomstplanning om dit alles overzichtelijk te maken. Dit is een duurzaam proces!

“De keuze is natuurlijk ook afhankelijk van je leeftijd en de branche waarin je werkzaam bent. Bij specialisme wordt het overdragen al wat lastiger. Het bedrijf is gebonden aan jouw persoonlijke kennis. Dat kun je niet direct overdragen. Probeer dan te zorgen voor tijdige continuïteit en/of opvolging. Of dat dan in een BV of een ander samenwerkingsverband omgezet moet worden kan maatwerk zijn”

5. Privacy

Een BV-structuur kan eventueel bijdragen aan de bescherming van uw privacy. Het bewaken van privacygegevens vraagt steeds meer aandacht. Denk bij een BV aan het publiceren van de jaarrekening en het inschrijven bij het UBO-register. Transparantie wordt ook steeds meer gevraagd,
echter worden er strengere eisen (regels) vastgesteld wie toegang krijgt tot het handelsregister, zodat uw privacy meer wordt gewaarborgd.

Wat is de volgende stap?

Herken je een of meer van deze signalen? Voel je dat het moment daar is? Dan is het belangrijk om goed advies in te winnen. Het omzetten van een andere structuur is maatwerk en een standaardoplossing bestaat niet. Goed advies van onze specialisten is daarom essentieel.

Wij kijken samen met de ondernemer naar de mogelijkheden op juridisch-, fiscaal-, en financieel gebied. “Het gevoel (de emotie) van de ondernemer en een dosis gezond verstand is hierbij niet van ondergeschikt belang”, herhaald Frank Noorlander van AACC nog eens. Daarnaast is de veranderlijke Wetgeving vanuit Den Haag ook essentieel om de juiste beslissing te kunnen nemen, voor nu en in de toekomst! Jouw toekomstvisie van jou als ondernemer en de privésituatie is belangrijk voor een eventuele stap naar een ander “juridisch jasje” van jouw onderneming.

Zet vandaag nog de eerste stap. Neem contact op met AACC Accountancy en bedrijfsadviseurs. Samen kijken we naar jouw situatie en geven we helder en laagdrempelig advies. Zodat jij de juiste keuze kunt maken voor de toekomst!