Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Veel MKB-ondernemers hebben sinds het begin van de coronacrisis NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en/of TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) ontvangen. Waar de ene ondernemer het beschouwt als een gift, ziet de ander met name de NOW nog wel eens als een renteloze lening. Er heerst rondom de NOW die vanaf het begin van de coronacrisis in werking is getreden dan ook veel onduidelijkheid. Zeker nu ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de regeling, (een deel) van het ontvangen bedrag moeten gaan terugbetalen. Wij leggen je graag uit hoe dit in zijn werk gaat.

Hoeveel moet ik terugbetalen van de NOW-regeling?

Het bedrag dat je wel of niet moet terugbetalen, verschilt per bedrijf. De NOW is namelijk in het leven geroepen om ondernemers die omzetverlies leiden door coronamaatregelen, toch de kans te geven om hun medewerkers door te betalen. De hoogte van de ontvangen NOW is gebaseerd op het verwachte omzetverlies versus de loonsom in het tijdvak waarin de NOW liep. Inmiddels is voor de eerste NOW-tijdvakken het definitieve omzetverlies bekend, evenals de werkelijke kosten aan salaris. Het verschil tussen de verwachting bij de aanvraag van het voorschot van de NOW en de werkelijkheid, is bepalend voor het terug te betalen dan wel nog te ontvangen bedrag.

Rekenvoorbeelden vind je op de website van de Rijksoverheid.

Hoe gaat de terugbetaling in zijn werk?

Als je als ondernemer NOW hebt aangevraagd, dien je de definitieve omzetcijfers en het omzetverliespercentage in te dienen bij het UWV. De deadline voor NOW 1 en 2 is inmiddels verstreken. NOW 3 tot en met 7 hebben vooralsnog de deadline van 22 februari 2023. Voor het laatste tijdvak, zijnde NOW 8, geldt dat de definitieve berekening van 3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023 kan worden ingediend. Dit onder voorbehoud van wijzigingen. Een actueel overzicht van indieningsperioden vind je via de Rijksoverheid.

Nadat de definitieve berekening omzetverlies is ingediend, wordt deze door het UWV bekeken. Ook wordt dan de definitieve balans opgemaakt, en dus ook wat je moet terugbetalen of eventueel nog ontvangt. Het merendeel ontvangt binnen 20 weken, maar in ieder geval uiterlijk binnen 52 weken bericht. Ondernemers die NOW dienen terug te betalen en dat niet in één keer kunnen of willen doen, kunnen kiezen voor een betalingsregeling. Deze kan digitaal of telefonisch worden aangevraagd bij het UWV. In dat geval betaal je het bedrag in minimaal 1 tot maximaal 60 maanden terug. Over het bedrag dat je terugbetaald, betaal je geen rente. Je betaalt aan het UWV.

Welke bedrijven moeten NOW-coronasteun terugbetalen?

Het wel of niet moeten terugbetalen van NOW-coronasteun is niet branche- of bedrijfsafhankelijk. Het gaat echt om de verwachting van omzetverlies en loonsom vooraf en de daadwerkelijke cijfers. In de praktijk zien we dat bijvoorbeeld de hard getroffen horeca- en evenementenbranche minder hoeven terug te betalen en vaak zelfs nog geld ontvangen. Maar ook dat gaat niet altijd op. Als je als horecaondernemer diverse contracten van medewerkers hebt beëindigd, kan het zomaar eens zijn dat je toch een groot deel moet terugbetalen.

Moeten ZZP’ers NOW-coronasteun terugbetalen?

Aangezien de NOW-regeling bedoeld is om ondernemers de kans te geven hun personeel door te betalen, en ZZP’ers (over het algemeen) geen personeel hebben, hebben zij geen aanspraak gehad op deze regeling. Wellicht hebben zij wel gebruik gemaakt van een andere regeling, zoals de TVL, of hebben zij om uitstel gevraagd voor het betalen van belasting. In dat laatste geval krijgen ZZP’ers zelf bericht van de Belastingdienst. Het betalen van deze uitgestelde belasting gaat op 1 oktober van start en ook daar is een betalingsregeling van 60 maanden mogelijk.

Hoe zit het met coronasteun van bedrijven die inmiddels failliet zijn?

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling en inmiddels failliet zijn, worden begeleid door een curator. Het geleende overheidsgeld komt in dat geval onder de gewone schulden te vallen.

Kan ik nog extra geld ontvangen als NOW-coronasteun?

Dat komt zeker voor. In eerste instantie is namelijk 80% voorschot ontvangen, gebaseerd op het geschatte omzetverlies in relatie tot de loonsom. Wanneer in de meetperiode van het NOW-tijdvak de loonsom niet enorm gedaald is en het omzetverlies gelijk of hoger is dan de verwachting vooraf waarop het voorschot gebaseerd was, dan ontvang je hoogstwaarschijnlijk nog een resterend deel. Dit zal je ontvangen enkele weken na de afwikkeling van de definitieve berekening door het UWV.

Hoe zit het bij verschillende BV’s onder een grote groep?

Wanneer je met jouw BV NOW hebt aangevraagd en deze BV is onderdeel van een overkoepelende organisatie (groep), wordt er voor wat betreft de overheidssteun in principe niet gekeken naar jouw losse BV. Er wordt gekeken naar de gehele groep. Dus: het omzetverlies en de loonsom van de totale groep. In uitzonderlijke situaties waarbij de losse BV wel aan het procentuele omzetverliescriterium voldoet maar de groep niet, kan eventueel wel naar de losse BV gekeken worden, maar vaak is dit voor een MKB-ondernemer niet interessant omdat er dan een “zwaardere” accountantsverklaring nodig is tegen hoge kosten waardoor het niet meer loont om de definitieve NOW-berekening voor de losse BV in te dienen.

De rol van een accountant bij het terugbetalen van NOW-coronasteun

De NOW-regeling is voortdurend in ontwikkeling en bovendien is het complexe materie. Een accountant kan helpen om orde op zaken te stellen en de ondernemer te ontzorgen. Bovendien kan een accountant goed begeleiden bij het indienen van documentatie. Zij kennen de regels en kunnen deze juist interpreteren. Ook moet er afhankelijk van de hoogte van de (te) ontvangen NOW-bedragen vaak een derden- of accountantsverklaring worden meegestuurd bij het indienen van de definitieve berekening. Wanneer je de afwikkeling van coronasteun uitbesteed, heb je ook direct voldaan aan deze verplichting.

Ook kan je in uitzonderlijke omstandigheden bezwaar maken tegen de uitkomst van het UWV. Een accountant kan ook daarbij helpen.

Wij kunnen je helpen

Heb je met betrekking tot de NOW hulp nodig bij het indienen van een definitieve berekening, het regelen van een betalingsregeling of zijn er andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op.