Je pensioen, daar moet je nú wat mee doen!

Klantverhaal

Veldhuis Advies; een van onze partners op het gebied van inkomensverzekeringen en collectief pensioen

De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom pensioenen en er komt mede als gevolg van de Wet Toekomst Pensioen nog meer op ons af. Wat moet je als ondernemer of HR afdeling nou echt weten en met welke veranderingen moet je rekening houden? Wij vroegen het aan Thom Dijkstra van Veldhuis Advies; een van onze partners op het gebied van inkomensverzekeringen en collectief pensioen.

AACC heeft een goede relatie met Veldhuis Advies. Veldhuis Advies adviseert over en beheert onze regelingen op het gebied van inkomensverzekeringen en collectief pensioen. Samen zorgen we ervoor dat onze kennis op peil blijft door bijvoorbeeld onderlinge kennissessies te organiseren. Ook organiseren we gezamenlijke sessies met klanten en relaties. 

Klantcase, Gerbert van Veen en Teus Brunekreeft

Zijn de aanstaande veranderingen nou echt zo groot?

“De afgelopen 20 jaar is verandering op verandering doorgevoerd. Wat wij zien is een trend dat de overheid wil dat we steeds langer blijven werken en door gewijzigde regelgeving steeds iets minder pensioeninkomen kunnen opbouwen. Als je weet dat je in de toekomst minder pensioeninkomen hebt, moet je dus andere inkomensbronnen opzoeken of anticiperen op je uitgaven. De gedachtegang van de overheid is dat als je minder inkomen hebt, je misschien ook eerder je schulden gaat aflossen. Deze ontwikkelingen hebben zich jaren geleden al ingezet. In 2014 ging de AOW-leeftijd omhoog. In stapjes van 65 naar 67. De minister heeft inmiddels aangegeven dat per 1-1-2028 de AOW-leeftijd met 3 maanden stijgt naar 67 jaar en 3 maanden. In het pensioenakkoord is weliswaar een minder harde stijging van de AOW-leeftijd afgesproken, maar de algemene trend blijft: we moeten langer werken voor minder inkomen.”

 

Wat verwachten jullie voor de toekomst?

“We verwachten dat deze trend doorzet. Werkgevers kunnen geconfronteerd worden met mensen die hun geld, door alle gestegen kosten en de inflatie, in het hier en nu ook heel hard nodig hebben. We verwachten dus dat organisaties in sommige gevallen zullen kiezen voor minder pensioenopbouw en nu wat meer salaris voor de werknemers om alles te kunnen blijven betalen. Maar dat betekent wel dat de werknemer op de lange termijn met een lagere pensioenopbouw geconfronteerd zal worden. Het sluipt er heel langzaam in, maar we zien dat de verwachte pensioenopbouw al gedevalueerd is van 70% van het laatst verdiende loon naar nu gemiddeld zo’n 50%. Als je dan kostwinner bent, jouw partner geen inkomen heeft, je geen aflossingen op je hypotheek hebt gedaan en je ziet de lasten stijgen, dan kun je later in de financiële problemen komen.”

 

Wat is jullie advies hierin?

“Wij communiceren heel erg naar pensioendeelnemers: let op, jouw eigen verantwoordelijkheid was al toegenomen en neemt vanaf vandaag nog meer toe. Ga er alsjeblieft mee aan de gang. Neem het heft in handen en zorg dat je regie krijgt over je eigen toekomstig (pensioen)inkomen. Je zult wat moeten doen met sparen, beleggen, aflossen of bezuinigen. De omstandigheden dwingen tot het maken van bepaalde keuzes en daar zul je nu al op moeten anticiperen. Je moet voor jezelf die vrijheid en flexibiliteit creëren. Veel mensen denken nog steeds dat het allemaal wel goed komt met hun pensioen. Maar dat ‘komt wel goed’ is niet meer, dat is eigenlijk van heel lang geleden.”

 

Wat is de rol van de werkgever hierin?

“Wij zijn van mening dat je als werkgever steeds meer moet communiceren dat de situatie veranderd is en dat de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers is toegenomen. De verandering heeft voor iedereen op individueel niveau zijn of haar eigen consequenties. De keuze van de één hoeft geen oplossing voor de ander te zijn. De werkgever heeft hierin ook een zorgplicht. De werkgever heeft toegang tot bepaalde kanalen waardoor hij geïnformeerd en geadviseerd wordt. Denk aan een accountant, fiscalist of een pensioenadviseur. Het is goed om deze informatie over te dragen op de medewerker, want die heeft die kanalen doorgaans niet. Communicatie is een wezenlijk onderdeel van je pensioenopbouw. Daar kan een HR afdeling of pensioenadviseur in ondersteunen”

 

Geldt dit voor iedereen?

“Natuurlijk heb je altijd mensen met vermogen of ondernemers die het al goed geregeld hebben, maar de meeste mensen zullen hier wat van merken. We zie nu al dat ook de middeninkomens in de financiële problemen komen. Dat zal nog veel meer gaan gebeuren. Je moet als werkgever dus communiceren dat mensen zelf aan de gang moeten. Maar ook zorgen dat ze de juiste hulpkanalen kunnen vinden, want dat is vaak niet het geval. Het is belangrijk dat werknemers problemen niet volledig bij zichzelf houden. Dit kan (financiële) stress veroorzaken wat kan leiden tot een verminderde arbeidsproductiviteit. Dat kost de werkgever uiteindelijk dus ook geld. Het is echt belangrijk dat je mensen laat weten dat ze wat kunnen doen en wát ze dan kunnen doen. Wanneer mensen zich kwetsbaar op durven te stellen en hun vragen durven neer te leggen bij HR, dan kan de HR-afdeling daar wat mee en zul je eerder oplossingen vinden.”

Heb je advies nodig op het gebied van inkomensverzekeringen of een collectief pensioen ?