Actiepunten 2019

Wij ondersteunen u bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet, voorzien van actiepunten, waarmee u kunt anticiperen op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels. Zo kunt u risico’s vermijden of voordeel behalen. In deze ‘Actiepunten eind 2019‘ vindt u onder meer de volgende actuele thema’s:

Nog maximaal profiteren van de zelfstandigenaftrek (pagina 3)

Met ingang van 2020 tot en met 2028 wordt de maximale zelfstandigenaftrek stapsgewijs verminderd van € 7.280 naar € 5.000. In deze bijdrage leest u wat deze verminderingen inhouden en onder welke voorwaarden u dit jaar nog kunt profiteren van de bestaande zelfstandigenaftrek.

Het nieuwe btw-identificatienummer (pagina 4)

Heeft u een eenmanszaak? In dat geval heeft u in oktober jl. het nieuwe btw-identificatienummer (het btw-id) ontvangen dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. In deze bijdrage leest u waarom u dit nieuwe nummer heeft ontvangen en wat u moet doen om te zorgen dat u vanaf 1 januari a.s. het nieuwe btw-id probleemloos kunt gebruiken.

Vervroegd dividend uitkeren of toch niet (pagina 8)

In 2018 is al beslist dat in 2020 het box-2-tarief wordt verhoogd van 25% naar 26,25%. Het ligt voor de hand om te denken dat het dan verstandig is om nog dit jaar een dividenduitkering te doen. Maar dat is niet altijd het geval. Wanneer u wel en wanneer u beter niet een dividenduitkering kunt doen, leest u in deze bijdrage.

Laatste kans voor afkoop pensioen met korting of omzetten in ODV (pagina 10)

In 2017 kwam er een einde aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg toen tot eind 2019 de tijd om te bepalen wat u met het opbouwde pensioen wilde doen. Daarvoor heeft u drie opties gekregen, waarvan eind 2019 de afkoop van het pensioen met een korting en het omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) komen te vervallen. Heeft u nog niet besloten wat u wilt, dan leest u in deze bijdrage informatie over de opties die u nog tot het einde van het jaar heeft.

Voorbereiden op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (pagina’s 13 t/m 15)

Volgend jaar is het zover. Dan treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor onder meer tijdelijke contracten, oproepcontracten, de WW-premie, payrolling, het ontslagrecht en de transitievergoeding. In verschillende bijdragen leest u hoe u zich hierop kunt voorbereiden en hoe u nu al van de nieuwe regels kunt profiteren.

Kunnen wij u nog van dienst zijn?
Wij hopen van harte dat u deze ‘Actiepunten eind 2019’ als praktische leidraad zult gebruiken bij het anticiperen op en verwerken van de fiscale, juridische en financiële veranderingen die voor u en/of uw onderneming in 2020 staan te gebeuren.

Mocht u vragen hebben over deze brief of de ‘Actiepunten eind 2019’, neem dan contact met ons op. Wij geven u graag advies op maat.

De actiepunten zijn hier te downloaden.