Deels of geheel aflossen eigenwoningschuld niet altijd de beste keuze

2031 en renteaftrek

Vanaf 2031 zullen voor de eerste eigenwoningschulden de rentes niet meer fiscaal aftrekbaar zijn, omdat de 30-jaarstermijn verstreken is. De schuld verschuift dan van box 1 naar box 3. De AFM en DNB waarschuwen nu al voor de risico’s van de afloop van de renteaftrektermijn voor huiseigenaren. Wat ook meespeelt, is dat tegen die tijd de Wet Hillen gedeeltelijk is afgebouwd, wat een (deels) belaste bijtelling van het eigenwoningforfait betekent. Is het nu altijd zinvol om de hypotheek deels of volledig af te lossen voordat het einde van de periode van renteaftrekbaarheid nadert?

De beste keuze

Zonder hypotheek zijn je maandelijkse woonlasten een stuk lager. Afgezien van de onroerendezaakbelasting (WOZ) en de onderhoudskosten woon je goedkoop. Een huis zonder hypotheek zorgt voor onafhankelijkheid. Daalt je inkomen fors, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan zal dit niet direct van invloed zijn op de betaalbaarheid van je woonlasten. Verhuizen zal daardoor meestal niet nodig zijn. Deels of volledig aflossen is niet altijd de beste keuze. Als je het voordeel van lagere woonlasten wilt bereiken, kan dat een (te) forse aanslag op je vrije middelen betekenen. Geadviseerd wordt om ten minste drie maandsalarissen als financiële buffer achter de hand te houden voor noodgevallen.

Wel of niet aflossen

Een woningeigenaar kan het plan hebben om voor de einddatum van de aflossing te verhuizen naar een goedkopere woning en daarmee zijn woningschuld (deels) af te lossen. Ook zal hij/zij dan moeten meenemen of er een KEW, SEW of BEW is, waarmee de eigenwoningschuld (deels) wordt afgelost. Aflossen levert met de huidige lage spaarrentes doorgaans meer op dan sparen. Maar dit hoeft niet het geval te zijn als er risicobereidheid bestaat om te beleggen. Het te verwachten nettorendement op beleggingen kan hoger zijn dan het voordeel van aflossen.

Tip

Er zijn situaties denkbaar waarin het aflossen van een schuld rekenkundig de beste optie is. Dat wil echter nog niet zeggen dat dit ook altijd het beste advies is. Laat je begeleiden door een financieel adviseur om alle aspecten tegen elkaar af te wegen, zodat je een goede keuze kunt maken. Dus heb je nog vragen of wil je meer informatie neem dan contact met ons op!

Bron: Fiscount