Belangrijkste wijzigingen belastingplan 2017

We hebben voor u de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2017 met betrekking tot de inkomstenbelasting op een rij gezet. Het gaat om de uitgaven voor monumentenpanden, scholingsuitgaven, heffingkortingen, de tarieven in de inkomstenbelasting, de maatregelen tegen vbi’s, beperking reikwijdte toerekeningsstop APV, stimulering start-ups en de besluiten met betrekking tot de eigen woning.

Monumentenpanden

Per 1 januari 2017 wordt de aftrekpost uitgaven voor monumentenpanden afgeschaft. Voor eigenaren van monumentenpanden die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan, is gedurende de overgangsperiode (2017 en 2018) een subsidieregeling.

Scholingsuitgaven

Per 1 januari 2018 wordt de aftrekpost scholingsuitgaven afgeschaft. Er komt hiervoor in de plaats een uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers.

Heffingskorting

Ten aanzien van de heffingskortingen wijzigt het volgende in 2017:
– de maximale algemene heffingskorting tot € 2.254;
– de maximale arbeidskorting tot € 3.223 en ligt het startpunt van de afbouw op € 32.444;
– de algemene ouderkorting wordt € 1.292.

Tarief

De tarieven in de inkomstenbelasting worden zoals gebruikelijk geïndexeerd. Een inbreuk op de voorgenomen plannen is de bovengrens van de derde schijf van het box 1-tarief ligt in 2017 op € 67.072 te bepalen, dat is € 400 lager dan oorspronkelijk is gepland.

Maatregelen tegen vbi box 2 route

Met betrekking tot de vbi’s is een anti-misbruikbepaling in aanmerking genomen. De route om box 3-vermogen in een vbi te stallen en in box 2 te parkeren en vervolgens ruim een jaar later terug te laten vloeien naar box 3, is bemoeilijkt. Voorheen kon het beleggingsvermogen op die manier twee jaar lang niet worden belast in box 3 en één jaar in box 2 met een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor het behaalde rendement.

Beperking reikwijdte toerekeningsstop APV

Het uitgangspunt van de toerekeningsstop is om dubbele belasting te voorkomen. Echter in de praktijk werd de stop gebruikt om toerekening aan de inbrenger te voorkomen met daarbij in gedachte dat in het buitenland effectief (praktisch) geen (winst)belasting wordt geheven. Om dit ongewenst gevolg te voorkomen stelt het kabinet voor om de toerekeningsstop slechts van toepassing te laten zijn voor APV’s voor zover die werkelijk een actieve onderneming drijven.

Stimulering start-ups

Het is gebruikelijk dga’s van start-ups die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingsonderzoek in de eerste jaren afzien van een beloning, zodat zoveel mogelijk geld geïnvesteerd kan worden in de onderneming. De gebruikelijkloonregeling wordt voor deze dga’s aangepast. Hun loon wordt vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Download het volledige overzicht met fiscale maatregelen voor 2017.

Voor meer informatie, maak een afspraak bij ons!