Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Inleiding

Traditiegetrouw ontvang je deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat vermeld de WOZ-waarde van jouw woning op de peildatum 1 januari 2017. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente jouw aanslag voor de onroerende zaakbelastingen voor dit jaar vast. Maar de WOZ-waarde is ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Denk aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de door de waterschappen op te leggen watersysteemheffingen. De WOZ-waarde is ook een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van de schenk- en erfbelastingen.

Je kunt eenvoudig de WOZ-waarde van jouw woning vergelijken met die van jouw buren

De hoogte van de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn sinds kort openbaar. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je eenvoudig de waarden van woningen in jouw buurt vergelijken met die van jouw woning. Helaas hebben nog paar gemeenten (met name in Noord-Brabant en de noordelijke gemeenten van Friesland) de gegevens nog niet beschikbaar gesteld aan dit loket. Staat jouw gemeente er nog niet in, dan kan je op de website van jouw gemeente informatie krijgen over het inzien van de WOZ-waarden.

Heb je het idee dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is?

De informatie op www.wozwaardeloket.nl zegt nog niet alles. Het kan zijn dat de WOZ-waarden van de woningen van jouw buren ook te hoog zijn, zodat vergelijking niet alles zegt. Er kunnen ook allerlei factoren een rol spelen die een lagere waardering rechtvaardigen ten opzichte van woningen in jouw buurt, denk aan bodemverontreiniging maar ook een ongunstige ligging, geluidsoverlast etc.

Heb je juist belang bij een hogere WOZ-waarde?

Is de WOZ-waarde van jouw woning lager vastgesteld dan de werkelijke waarde van jouw woning? Dat kan ook nadelig zijn. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de rente van jouw hypotheek opnieuw moet worden vastgesteld of als je een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

Contact

Heb je het gevoel dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is en heb je belang bij een lagere WOZ-waarde? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Is dat zo, dan hebben we daarvoor standaardbezwaarschriften tot onze beschikking. Ook hebben we een lijst met WOZ-uitspraken waarin kwesties aan de orde zijn geweest die vergelijkbaar kunnen zijn met die van jou. Deze uitspraken kunnen we dan gebruiken in een eventuele bezwaarprocedure bij de gemeente. Ook als de WOZ-waarde in jouw ogen te laag is vastgesteld, kunnen we daartegen bezwaar maken.

Let op:

Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na die termijn zit je weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde, niet alleen voor de onroerende zaakbelastingen maar ook voor de andere belastingen. Dus wees er op tijd bij!