Fiscale eenheid in de Vpb? Moet je je ongerust maken?

Inleiding

Je hebt vast in de media gelezen dat er een belangrijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie is geweest die grote gevolgen kan hebben voor bedrijven met een fiscale eenheid in Nederland. Je vraagt je misschien af of dit ook gevolgen heeft voor jouw bedrijf. Met deze brief willen wij je hierover informeren en maar vooral ook geruststellen.

Wat is er aan de hand?

In het kort komt het er op neer dat in sommige situaties Nederlandse concerns binnen een fiscale eenheid gunstiger worden belast dan grensoverschrijdende concerns. Nederlandse concerns binnen een fiscale eenheid hebben geen last van bepaalde renteaftrekbeperkingen waar grensoverschrijdende concerns wel last van hebben. Het Europese Hof van Justitie heeft kortgeleden geoordeeld dat deze verschillende behandeling ongerechtvaardigde discriminatie vormt. Dit betekent dat Nederland zijn wetgeving moet aanpassen. Nederland doet dat met een spoedreparatie, die terugwerkt naar 25 oktober 2017.

Wat zijn de gevolgen van deze spoedreparatie?

In heel bijzondere gevallen kan het na de reparatie zo zijn dat bij interne geldleningen binnen een fiscale eenheid een rentebate wel wordt belast, terwijl de daarmee corresponderende betaalde rente niet aftrekbaar is. Maar dit speelt alleen bij interne geldleningen (binnen de fiscale eenheid) die verband houden met bepaalde rechtshandelingen, zoals een schuldig gebleven dividenduitkering, teruggaaf van kapitaal of kapitaalstorting. Ook interne geldleningen ontstaan door verhanging van vennootschappen binnen de fiscale eenheid kunnen door de spoedreparatie worden getroffen.

Gevolgen voor jouw bedrijf?

Voor zover wij kunnen nagaan hebben binnen de fiscale eenheid van de bedrijven van onze relaties zulke rechtshandelingen zich niet voorgedaan, zodat zij ook geen last zult hebben van de aangekondigde spoedmaatregelen. Mocht overigens wel één van de rechtshandelingen bij jouw bedrijf hebben plaatsgevonden en er is in verband hiermee een interne geldlening in de fiscale eenheid, dan wil dit nog niet zeggen dat de fiscale eenheid van jouw bedrijf persé wordt getroffen. Er kunnen bij jouw bedrijf ontlastende omstandigheden aanwezig zijn, waardoor je toch niet met de gevolgen van de spoedmaatregelen te maken krijgt. Een eventuele oplossing is overigens vaak ook simpel. Een interne lening binnen de fiscale eenheid kan meestal worden weggewerkt door een dividenduitkering of een kapitaalstorting.

Meer weten?

Je weet nu meer over de uitspraak van het Europese Hof en de spoedmaatregelen die daarvan het gevolg zijn, zodat je je geen zorgen (meer) hoeft te maken over de berichten hierover in de media. Maar als je toch denkt dat de hiervoor besproken rechtshandelingen wel hebben plaatsgevonden binnen de fiscale eenheid van jouw bedrijf, bel of mail ons dan. Wij kunnen altijd even controleren of de spoedmaatregelen gevolgen hebben voor jouw bedrijf en wat daarvoor een passende oplossing is.