FiscKwartaal(tje) 1 – 2018

Trouwen in 2018

Stappen u en uw partner in 2018 in het huwelijksbootje of gaat u een geregistreerd partnerschap met elkaar aan? Lees dan even verder. In deze nieuwsbrief gaan we uitgebreid in over de gevolgen voor de ondernemer, de DGA en de gevolgen voor uw eigen woning. De nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Salarisnieuws

In de nieuwsbrief leest u meer over het uitbetalen en uitruilen van overuren, het hoger maximumbijdrageloon en bijdragen Zvw, uw werknemer die boos ontslag neemt en wat hierbij te doen en het tijdelijke subsidie loopbaanontwikkeladvies voor 45-plussers.

En verder…

Verder leest u in deze nieuwsbrief meer over o.a. de btw-suppletie en het voorkomen van belastingrente, de juiste WOZ-waarde voor uw geërfde woning en nieuws over de prijzen kinderopvang en het kindgebonden budget. Het is een uitgebreide nieuwsbrief met veel fiscale nieuwtjes. Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn.