FiscKwartaal(tje) oktober 2022

Het FiscKwartaal(tje) oktober 2022 is er. De nieuwsbrief staat vol fiscale, juridische en financiële actualiteiten zoals:

Tips voor de ondernemer:

In deze nieuwsbrief lees je o.a. dat de betalingsregeling coronabelastingschuld verder wordt versoepeld, het aflossen van je coronabelastingschuld via een g-rekening, het doorgeven van de werkelijk omzet over het laatste kwartaal van 2021 indien je TVL hebt ontvangen, informatie over de mogelijkheden voor het krijgen van subsidie voor het digitaliseren van je bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak‘ en tips voor het maken van duidelijke afspraken met je opdrachtgevers.

Tips voor werkgevers en werknemers:

Onderwerpen zijn onder meer de regelgeving met betrekking tot werknemers met een contract voor bepaalde tijd, het gebruik van de auto van de zaak vóór de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst, wanneer is een lunch zakelijk en wanneer is deze informeel en wat is de fiscale regelgeving hierin, de Wet flexibel werken die meer ruimte gaat geven in het thuiswerken, de lange wachttijden voor een WIA-beoordeling die hopelijk dit najaar worden ingelopen en het definitief vaststellen van NOW 6.0.

Tips voor elke belastingbetaler:

Vraag vóór 1 november a.s. de voorlopige aanslag  aan en verlaag hiermee je box 3- grondslag, het verplichte energielabel van je woning bij verkoop en verhuur, de partnervrijstelling voor een inwonend familielid bij overlijden en ‘Wie zorgt er voor Snuffie’, oftewel wat gebeurt er met je geliefde huisdier als je er niet meer bent?

Bovenstaande punten en nog veel meer fiscale informatie lee s je in onze fiscale nieuwsbrief. De fiscale nieuwsbrief is hier te downloaden.