Handhaving Wet DBA verder opgeschort tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers dus geen boetes of naheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat de zzp-constructie eigenlijk neerkwam op een verkapte dienstbetrekking. Kwaadwillenden worden wel aangepakt door de Belastingdienst. Dat zijn zzp’ers en opdrachtgevers die overduidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben, en dus opzettelijk geen belasting en premies betalen. De Belastingdienst kan dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. Oorspronkelijk was de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Omdat het nieuwe kabinet hier opnieuw keuzes in zal moeten maken, kiest staatssecretaris Wiebes voor het opschorten van de handhaving met een halfjaar. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen zo voldoende tijd om hun werkwijze aan te passen.

Beoordeling modelovereenkomsten

Opdrachtgevers en -nemers kunnen in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. Het is niet nodig om – in afwachting van de herijking –nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Wie toch een overeenkomst ter beoordeling aanbiedt, wordt gewoon geholpen.

Bron: Fiscount
Foto: ANP