Langer onzekerheid over pensioen in eigen beheer

Op 20 december 2016 zou de Eerste Kamer stemmen over de afschaffing van pensioen in eigen beheer. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is deze stemming echter uitgesteld.

Effecten indexatie
Hij kwam er namelijk achter dat bij afkoop of omzetting de DGA naast de voorziening de eventuele (toekomstige) indexatie óók in mindering kan brengen op de fiscale winst. De staatssecretaris wil onderzoeken wat hiervan het effect is op zijn begroting. Mogelijk dat hij dan aanvullende maatregelen neemt.

DGA’s moeten afwachten
Onduidelijk is hoeveel tijd hij hiervoor nodig heeft en onzeker is dan ook wanneer hij het voorstel opnieuw in stemming brengt. DGA’s zullen dit dus eerst moeten afwachten alvorens zij een definitieve keuze kunnen maken met betrekking tot het pensioen dat zij in eigen beheer hebben opgebouwd.