Maatregelen in verband met coronavirus

Werktijdverkorting

Indien u ten gevolge van het Coronavirus niet voldoende werk meer heeft voor ten minste 20% van uw personeel, heeft u de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen. U komt voor werktijdverkorting in aanmerking als u verwacht deze regeling nodig te hebben voor ten minste 2 weken en maximaal 24 weken. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen, krijgt het deel van het personeel waarvoor de aanvraag is gedaan een werkloosheidsuitkering. De onderneming ontvangt de uitkering om het personeel te betalen. De aanvraag voor werktijdverkorting moet digitaal worden ingediend.

Let op! Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt en is dus niet van toepassing  voor oproep- en uitzendkrachten. Ook voor de zieke werknemers kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Onze medewerk(st)ers van de salarisadministratie informeren u hier graag over.

Maatregelen voor ZZP’ers

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Indien zzp’ers door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen kunnen zij een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Uitstel van betaling

Indien u door dalende omzet en gelijkblijvende kosten niet meer in staat bent om derden te voldoen, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid uitstel van betaling aan te vragen. Op deze manier kunt u uw betalingsverplichtingen aan anderen voldoen en kan de betaling aan de Belastingdienst uitgesteld worden tot een later moment. Er zullen geen betaalverzuimboetes worden opgelegd.

Uitstel van betaling kan schriftelijk verzocht worden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.  Wij informeren u graag wat de mogelijkheden zijn en helpen u graag bij het opstellen van een dergelijk verzoek.

Verruiming Borgstelling MKB-Kredieten BMKB)

Het is mogelijk dat, indien u als ondernemer een overbruggingskrediet of een verhoging van de rekening-courant nodig om de financiële gevolgen van het coronavirus op te vangen, de overheid garant kan staan voor deze aanvullende leningen. Deze borgstellingsregeling (BMKB-regeling) voor kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft zondagavond besloten dat ondernemers zich maandag 16 maart al kunnen aanmelden.

Ons beleid

Binnen AACC accountants en bedrijfsadviseurs zijn er diverse maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Wij vinden de gezondheid van onze medewerkers en van onze klanten erg belangrijk en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. We werken zoveel mogelijk vanuit huis en proberen afspraken telefonisch af te handelen.

Vragen?

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor werkgevers en ondernemers in Nederland. Heb je vragen over bovenstaande maatregelen dan horen wij het graag. Voor alle updates rondom het coronavirus kun je ook terecht op de website van de rijksoverheid.