AVG: Nieuwe Europese privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens die sinds 2011 van kracht is. De AVG is een regelgeving die geldt voor de gehele Europe Unie en is gericht op de bescherming van “natuurlijke personen” in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, van multinationals tot midden- en kleinbedrijf en ZZP’ers.

De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door de regelgeving wordt u gedwongen om na te denken over hoe u binnen uw organisatie omgaat met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Ongemerkt en zonder opzet kunnen door menselijke- en/of systeemfouten gegevens in handen komen van mensen waarvoor die niet bedoeld zijn. Een e-mail met persoonsgegevens wordt per ongeluk naar een verkeerd e-mailadres gestuurd, virussen kunnen uw computernetwerk binnen dringen of u wordt gehackt. Het mag dan vaak geen opzet zijn, of zelfs geen directe eigen fout, maar als u gevoelige, persoonlijke data morst, bent u als beheerder daarvan toch verantwoordelijk.

Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. Ook dient u aan te tonen dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

Als organisatie heeft u waarschijnlijk dagelijks te maken met privacygevoelige gegevens, waardoor het van belang is om uw organisatie tijdig AVG-proof te maken en vooral te houden! Wenst u meer informatie over dit onderwerp te ontvangen of wilt u dat wij u hierbij ondersteunen, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 055-3685555 of per e-mail info@aacc.nu