Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Nog geen 23 jaar en krijg je het wettelijk minimumloon? Dan gaat per 1 juli 2017 je loon omhoog.

– De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017.
– De leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon gaat van 23 naar 22 jaar.
– Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog.

Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017:

€ 1.565,40 per maand;

€ 361,25 per week;

€ 72,25 per dag.