De salarisstrook: hier zitten de meeste fouten

Als je ergens in dienst bent, ontvang je bij je salaris een salarisstrook. Voor sommigen is dit gesneden koek, voor anderen is dit toch een complex papiertje. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Zo staan er veel bedragen en percentages op, is het nettosalaris afhankelijk van verschillende onderdelen op de loonstrook en verschilt een loonstrook per CAO. Veel werknemers kijken voornamelijk naar het bedrag dat onder de streep staat. Echter is er meer van belang op een loonstrook. In zaken als het minimumloon, persoonsgegevens, bonussen en vakantiegeld, verzekeringen en inhoudingen worden nog wel eens fouten gemaakt. Benieuwd waar die zitten?

De bedragen op een loonstrook

Op een loonstrook vind je verschillende bedragen. Onder andere het brutoloon, wat tussen de werknemer en werkgever is afgesproken, en het nettoloon, het bedrag wat op de rekening wordt overgemaakt. Dit bedrag is afhankelijk van de CAO waarin je opereert, de salarisschaal, de te betalen loonheffing, of er een bedrag voor het pensioen wordt ingehouden en van welke premies de werkgever gebruik maakt.

Ook het minimumloon wordt genoemd op de loonstrook. Dit bedrag is door de overheid wettelijk vastgelegd en is in het leven geroepen om goedkope arbeidskrachten ook een eerlijk salaris te kunnen bieden. Het minimum(jeugd)loon staat meestal vermeld op basis van een fulltime dienstverband. Werk jij bijvoorbeeld 32 uur, dan krijg jij het parttime gerelateerde bedrag van het minimumloon. Goed om te weten is, dat je als werkgever giraal nooit minder mag uitbetalen dan het minimumloon. Heeft een werknemer die het minimumloon verdient bijvoorbeeld met een auto van de zaak een bekeuring gereden? Dan mag je dit bedrag niet minderen op het salaris, aangezien dit bedrag dan onder het minimumloon uitkomt. Dit houdt echter niet in dat de medewerker dit niet hoeft te betalen: deze betaling zal buiten het salaris om moeten gebeuren.

Het verstrekken van een loonstrook verschilt per werkgever. In de meeste branches wordt gebruik gemaakt van een maandsalaris. Medewerkers ontvangen dan maandelijks hun salaris. Wettelijk moet dit uiterlijk de laatste dag van de maand erop betaald zijn.

Persoonsgegevens

De afgelopen jaren is er het een en ander veranderd rondom informatie die van de werknemer en werkgever op een loonstrook wordt getoond. De AVG heeft hier een grote rol in gespeeld. Zo mag het BSN-nummer niet meer op een loonstrook worden getoond. Qua persoonsgegevens mogen enkel de NAW-gegevens van de werknemer en werkgever nog op een loonstrook komen te staan.

Naast gegevens van de werknemer en werkgever staat ook de functie van de werknemer op de loonstrook. Dit betreft de werkzaamheden die iemand doet.

Vakantiegeld

Ben je in loondienst, dan heb je recht op vakantiegeld. Dat is wettelijk bepaald en moet minimaal 8% van het jaarsalaris zijn. Als werkgever mag je ervoor kiezen om meer te betalen, minder mag niet. Wat werkgevers vaak niet weten, is dat zij ook verplicht zijn om over uit te betalen vakantiedagen vakantiegeld te betalen. Dit gaat erg vaak fout, bijvoorbeeld wanneer een medewerker aan het einde van zijn of haar dienstverband de resterende vakantiedagen wil laten uitbetalen.

Veelal wordt het vakantiegeld in mei of juni uitbetaald. Het opgebouwde saldo wordt dan in één keer overgemaakt. Bij sommige beroepsgroepen, of bijvoorbeeld bij oproepkrachten, kan de keuze gemaakt worden om het vakantiegeld periodiek bovenop het salaris te betalen. Let ook op bij tijdelijke oproepkrachten die vakantiedagen hebben maar deze niet opnemen: over deze uit te betalen vakantiedagen moet dus vakantiegeld berekend worden.

Bedrijfstakeigen regelingen

Ook bedrijfstakeigen regelingen kunnen een belangrijk onderdeel op de loonstrook zijn. Daarvoor worden premies ingehouden. Als een CAO algemeen verbindend is verklaard (AVV) ben je als werkgever verplicht om deze te volgen (indien je als bedrijf onder de werkingssfeer valt). Valkuil voor werkgevers is dat de CAO niet altijd goed wordt toegepast. Wanneer er fouten worden gemaakt en de CAO ontdekt deze tijdens een controle, dan moet de werkgever correcties gaan uitvoeren. Een dergelijk geval is heel vervelend voor werknemers.

Ook zullen accountants aan het einde van de rit berekeningen uitvoeren. Wanneer regels vanuit de CAO niet goed zijn toegepast zullen er mogelijk verschillen ontstaan. Ook dan moeten er correcties worden doorgevoerd. Een scenario die je als werkgever niet moet willen.

Inhoudingen

Nederland kent een progressief belastingstelsel. Dit houdt in dat hoe meer je verdient, hoe zwaarder je salaris belast wordt. Zo betaal je over het salaris loonheffingen.

Tevens kennen we in Nederland het bijzonder tarief. Deze betaal je onder andere over bonussen, vakantiegeld en over uit te betalen vakantiedagen en is anders dan het reguliere salaristarief. Het bijzonder tarief wordt bepaald aan de hand van het fiscaal jaarsalaris van het jaar ervoor. Mocht er in het huidige jaar een behoorlijk verschil zijn van inkomen, dan kan het gehanteerde bijzondere tarief niet juist zijn. Het is daarom van belang om dit in de gaten te houden. Hierin kan een salarisadministrateur je van dienst zijn.

Samengevat…

  • Is minimaal het minimumloon uitgekeerd aan de werknemer?
  • Staan er geen persoonsgevoelige gegevens, zoals een BSN-nummer, op de loonstrook?
  • Wordt de salarisstrook op een beveiligde omgeving beschikbaar gesteld aan de werknemer?
  • Wordt er minimaal 8% vakantiegeld over het jaarsalaris uitgekeerd aan de werknemer?
  • Wordt er vakantiegeld uitgekeerd over de uit te betalen vakantiedagen?
  • Worden de juiste bedrijfstakeigen regelingen vanuit de CAO toegepast?
  • Wordt het bijzonder tarief op de juiste manieren toegepast?

Kan je op bovenstaande punten afvinken, dan heb je het goed voor elkaar! Zijn er nog punten waar je tegenaan loopt of waar je met een van onze experts over wilt sparren? Of heb je andere vragen over je salarisadministratie? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag!

 

Overzicht blogartikelen

Dit verandert er met werk en inkomen in 2021
De feiten van de werkkostenregeling (WKR) op een rij
De NOW 3.0: de feiten op een rij